Hydrologická situace v Moravskoslezském kraji je na začátku letní sezony dobrá. Díky vydatným srážkám na začátku června jsou vodní nádrže v Povodí Odry naplněné tak, aby byly připraveny dodávat vodu pro obyvatelstvo i průmysl v suchém letním období.

„Jsme takzvaná střecha Evropy, což znamená, že veškerá voda od nás odtéká a prakticky žádná k nám nepřitéká. Proto v případě nedostatku srážek nemůžeme přirozeně odolávat půdnímu suchu. Naštěstí díky našim přehradám, se kterými pracujeme ve vodohospodářské soustavě, můžeme i několik let bezpečně odolávat socioekonomickému suchu a zajistit tak pitnou vodu po obyvatele měst i pro průmysl,“ uvedl technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Vodní nádrže v Moravskoslezském kraji mají v současnosti své zásobní prostory naplněny. Jejich retenční prostory jsou prázdné. V praxi to znamená, že přehrady jsou aktuálně schopny čelit jak suchu, tak případným povodním.

Vodohospodářská soustava Povodí Odry

Vodohospodářskou soustavu Povodí Odry tvoří osm přehrad. Je to kaskáda na řece Moravici s nádržemi Slezská Harta a Kružberk. Dále vodárenské nádrže Šance a Morávka na řekách Ostravice a Morávka. Nádrže pro zásobení průmyslu Baška na Baštici, Olešná na Olešné, Žermanice na Lučině a Těrlicko na Stonávce v povodí Olše.

Nádrže pracují s přirozeným propojením prostřednictvím vodních toků, jezů, náhonů a převodů vody. „Celkový objem akumulované vody, se kterým Povodí Odry hospodaří a který má Moravskoslezský kraj k dispozici, činí zhruba 380 milionů metrů krychlových,“ prozradila tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Současný stav průtoků v tocích Povodí Odry je běžný. Ve druhé polovině června meteorolgové očekávají teplé počasí s občasnými bouřkami. Právě silné bouřky s lokálními přívalovými dešti jsou ale tím extrémem, kterému nelze účinně zabránit. Důvodem je fakt, že se jedná z většiny o takzvaný povrchový odtok vody, který soustava povodí jednoduše nemůže včas zachytit.

„Bouřková srážková činnost může v nadcházející letní sezoně nečekaně zvýšit průtoky v tocích. Proto apeluji na opatrnost při pohybu kolem vody a v žádném případě nedoporučuji vstupovat do vodních toků po vydatných deštích. Proud vody může být velmi silný, navíc doplněn takzvaným plavím – tedy materiálem – které může být nebezpečné,“ uzavřel Tureček.