Stejně jako celé Ostravské muzeum, i jeho knihovna prochází transformací. „Vzhledem ke stavu knihovny je nezbytné provést její hloubkovou revizi a lépe a systematicky nastavit evidenci knih,“ uvedla mluvčí Ostravského muzea Aneta Trojáková. Jako jeden z příkladů uvádí knihy, které jsou v rámci České republiky vzácné a které je třeba identifikovat a lépe popsat. Konkrétně se jedná o knihy existující v jediném, nebo několika málo exemplářích.

Specializovaný fond knihovny obsahuje více než 28 000 svazků zaměřených na odbornou a regionální literaturu týkající se především historie a přírody na Ostravsku. Knihovna však ročně přilákala pouze nižší desítky až jednotky návštěvníků.

Badatelské návštěvy

I přes formální uzavření knihovny mají zájemci z řad veřejnosti možnost do knih nahlédnout. Musí však zkontaktovat vedoucího odborného oddělení Ostravského muzea, se kterým se domluví na konkrétním postupu. Badatelské návštěvy knihovny jsou tak po předchozí domluvě stále možné. Kontakt lidé najdou na stránkách muzea.

Likvidace nebude

V procesu revize knižního fondu pravděpodobně dojde k redukci některých titulů, nikoliv však k likvidaci či přesunu do jiných zařízení. „Mluvíme tady o novějších odborných titulech, které jsou u nás v muzeu duplicitní, např. s Moravskoslezskou vědeckou knihovou, univerzitními knihovnami a podobně,“ řekla Trojáková. Z fondu budou dále odstraněny neaktuální knihy jako „Návod na Windows XP“ nebo publikace „Jak na vypalování CD a DVD“, které pro muzeum a jeho činnost nemají žádný význam.

Knihovna Ostravského muzea je činná od roku 1904 a díky svému zaměření představuje její knižní fond významný zdroj informací.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Sto let Velké Ostravy, centrem města prošel velkolepý průvod v kostýmech

Historický průvod z Komenského sadů na Masarykovo náměstí, 15. června 2024, Ostrava. | Video: Deník/Lukáš Kaboň