Už samotný název nové výstavy „Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu“ láká na téma, kterému se v Ostravském muzeu budou nyní věnovat. Nosnou myšlenkou je představení vývoje znaku a symboliky města Ostravy i jeho současných obvodů.

„Město Ostrava již od středověku disponuje velmi výraznou, neopakovatelnou a snadno zapamatovatelnou symbolikou koně ve skoku, kterou si stále uchovává. Historie obcí, které se v průběhu 20. století staly součástí dnešní Ostravy, se rovněž odrážela v jejich vlastní obecní symbolice. Dodnes proto ve znacích na vlajkách městských obvodů můžeme spatřit tradiční symboly venkovské minulosti, které doplňuje obraznost jejich průmyslové proměny, nejčastěji hornictví,“ vysvětluje autor výstavy Jiří Brňovják.

Výstava Ostravského muzea Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu provede návštěvníky staré radnice na Masarykově náměstí historií a vývojem ostravské heraldiky v dějinných souvislostech a představí městskou a obecní heraldiku jako stále živý symbolický kód. Ten je prostředkem identifikace příslušnosti k městu nebo městskému obvodu a dodnes nás obklopuje nejen ve veřejném prostoru. Heraldické znaky i novodobá loga představují zásadní způsob vyjádření identity města i sounáležitosti s ním.

Na výstavě budou k vidění dosud neprezentované historické dokumenty, prapory, pečetidla, medaile i obrazy a reprodukce, dokládající vztah mezi městem jako institucí i místem k životu, jeho reprezentací a spolkovým životem měšťanů, kde hrála městská heraldika zásadní identifikační roli. „Vedle unikátních exponátů, jako jsou například alegorické obrazy, medaile z drahých kovů nebo nákrční řetěz primátora, připomíná výstavní expozice každodenní situace, ve kterých se člověk pravidelně setkává se znakem města či obvodu a se současným ostravským logem,“ doplňuje Vítězslav Vilímek, jeden z autorů výstavy.

Součástí výstavy jsou audiovizuální projekce, včetně dronových záběrů na architektonické památky nesoucí symboliku města a jeho obvodů. Pro školy je připraven edukační program zahrnující základy heraldiky a popis heraldických štítů, komentovanou prohlídku výstavy, workshop na výrobu pečeti a tvůrčí dílnu. Výstava se koná u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Velké Ostravy, zahájena bude ve středu 19. června v 17 hodin a potrvá až do 3. listopadu tohoto roku.