Za poslední roky se toho nejen v Ostravě hodně změnilo. Přišel covid, energetická krize, inflace. Změnilo se vedení města i chování jeho obyvatel. Právě s jejich pomocí nyní město aktualizuje strategický plán FajnOVA, která stanovuje priority města až do roku 2030 s výhledem do dalších let.

„Celkem se při tvorbě strategie zapojilo dvanáct tisíc obyvatel města, pět tisíc v dotazníkovém šetření, další prostřednictvím pocitových map a dalších aktivit města. Zapojili jsme odborníky, politiky, zkrátka všechny, kdo se zajímá o rozvoj města,“ uvedla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková.

Těmito místy by za pár let měla pokračovat Prodloužená Porážková ulice v centru Ostravy. Spojí Karolinu s oblastí Mariánskohorské ulice a hlavního nádraží.
Ostrava chystá dostavbu Porážkové. Uleví Nádražní a spojí Karolinu s nádražím

Z dat například vyplývá, že s životem v Ostravě je spokojeno 6 z 10 obyvatel města nebo že spokojenost s životním prostředím vzrostla z 30 na 50 procent. Lidé jsou spokojení s kvalitou hromadné dopravy, zdravotnictví, kultury, s trávením volného času a se sociálním zabezpečením, nespokojenost panuje s chováním lidí vůči sobě, s bezpečností a stále se životním prostředím. Ve městě žije téměř 21 tisíc cizinců, 18,3 procenta všech obyvatel má vysokoškolské vzdělání, 609 tisíc lidí v Ostravě ročně přenocuje a na 7 z 25 stanic je překračován imisní limit znečištění ovzduší částicemi PM10.

Pomohli operátoři: Ostravu využívá 600 tisíc lidí

I díky anonymním datům mobilních operátorů dnes Ostrava ví, jak lidé město využívají. Dlouhodobě v Ostravě žije 286 tisíc lidí. Dalších 111 tisíc do ní pravidelně přijíždí do školy nebo za prací a dalších 204 tisíc lidí do něj dojíždí za jinými účely od nákupů přes návštěvy až po kulturu. Centrální obvod se z 38 tisíc lidí v noci nafoukne až na 90 tisíc lidí ve dne. Nejvíce lidí korzuje mezi Porubou a Jihem, který se ve dne nejvíce „zcvrkává".

Pohled na centrum Ostravy z výšky.
Vstup jen na vlastní nebezpečí. Toto je 5 míst v Ostravě, kam ani místní nechodí

„Ostravou denně projde přes 600 tisíc lidí, a tomu by mělo odpovídat i to, jak na první pohled vypadá. A je třeba si říct, že máme určité rezervy,“ nezastírá Hana Tichánková. Město proto do konce roku aktualizuje strategický plán rozvoje města FajnOVA o nové poznatky. Z dosavadního plánu je 31,1 procenta projektů města a dalších subjektů dokončeno, 32,5 procenta je v realizaci a 35,8 procenta projektů je v přípravě. Právě na tento díl koláče se město zaměří.

Co konkrétně je v plánu?

Započaly přípravné stavební práce pro koncertní síň a rekonstrukci domu kultury, stavba parkovacího domu u nemocnice na Fifejdách. Do roku 2030 se počítá s dostavbou Místecké ulice, Porážkové ulice, prostoru před kostelem sv. Ducha na Jihu, parkovacího domu v areálu fakultní nemocnice a za Katedrálou Božského Spasitele v centru. A ideálně i se stavbou Severního spoje.

„Řada klíčových projektů už započala, budeme cílit také na rozvoj vysokých škol a Moravskoslezského inovačního centra (MSIC). Je důležité, že univerzity si začaly uvědomovat svou městotvornou funkci a ne úplně ideální kondici, proto si budeme víc pomáhat. Například Ostravská univerzita může získat skutečně velké dotace na stavbu studentského kampusu, potažmo kolejí, ale nezvládne to sama,“ nastínil primátor Ostravy Jan Dohnal.

Atmosféra na Setkání hornických měst a obcí ČR
V Ostravě ožije nejen historie: Stovky horníků zamíří na FAJRONT. Tohle je čeká

Dosud žádný v klíčových projektů nové vedení města nezastavilo, ani prozatím nepřišlo s novými. „Plynule navazujeme na stávající priority, byť časem se s novými lidmi ve vedení určitě objeví věci, které v původním plánu nebyly, nebo získají na důležitosti a naopak,“ nastínila Hana Tichánková, která doufá také ve zlepšení, jak sama uvedla, ne úplně komfortní spolupráce města s krajem.

Solární elektrárny a úřad z pohodlí domova

Podle zpracovatele strategického plánu FajnOVA Daniela Konczyny ze společnosti BeePartner se mohou zajímavé možnosti pro rozvoj města brzy objevit v oblasti energetiky a digitalizace. „Potenciál vidíme v příchodu 5G sítí, v Ostravě budeme mít kvantový počítač a spustíme digitalizaci úřadu, aby si co nejvíce věcí mohli lidé vyřídit klidně večer z pohodlí domova s dětmi na gauči, spoustu věcí tak ani nebude nutné tisknout. Bude však nutné myslet na kyberbezpečnost a všechna data zajistit, aby nebyly v ohrožení nemocnice či úřady,“ uvedl Konczyna, podle něhož se v Ostravě nikdy nežilo lépe než v roce 2023.

Výměna betonu za zeleň v Porubě, Ostrava, 29. 8. 2023
Co bude s tisíci metrů betonu v Ostravě-Porubě? 14 starých hřišť dosloužilo

Velký pokrok může město udělat v oblasti energetiky formou vybudování solárních elektráren. „Máme stovky střech a stovky školních budov, kde se dají solární panely instalovat. Výkon by se stékal v jedné účelově zřízené společnosti a distribuoval dál. Nemáme ambici vyrábět elektřinu k prodeji, ale pro uspokojení potřeb města,“ dodal primátor. Zpracovatelé plánu FajnOVA při zjišťování názorů využili i poznatků umělé inteligence.