Současné porodnictví je již multioborovou, ale zároveň velmi specifickou disciplínou. Také proto se letos koná již třetí ročník unikátní konference Porod 2024. Do Ostravy se sjeli nejen lékaři a porodní asistentky, ale také fyzioterapeuti, psychologové a psychiatři. Společným cílem všech je podívat se ze všech úhlů pohledu na nosné téma tohoto roku, kterým je „Lepší porod“.

„Téma Lepší porod nenabízí nový způsob porodu, ale iniciuje proměnu ve vnímání porodu jako události, která má potenciál pozitivně transformovat matku i dítě na neurohormonální a psychologické úrovni. Důležité je, aby každá žena měla možnost spolurozhodovat o svém porodu ve spolupráci s porodní asistentkou a lékařem, a měla potřebnou podporu pro co nejspokojenější prožití tohoto zásadního životního okamžiku,“ vysvětluje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka, který je zároveň hlavním organizátorem konference, která probíhá v ostravském Clarion Congress Hotelu od středy 12. do pátku 14. června.

Do Ostravy se letos sjely téměř čtyři stovky porodníků. Na konferenci vystoupí české špičky oboru v čele s mezinárodně uznávaným perinatologem Marianem Kacerovským. Dále také psychiatr z Národního ústavu duševního zdraví Antonín Šebela, který se specializuje na psychiku žen v období těhotenství a mateřství.

Součástí programu jsou ale také přednášky zacílené přímo na porodnický personál. V minulém roce měla velký úspěch psychiatrička Genovéva Almássy, která se podělila o své zkušenosti na téma vyhoření a komunikace na pracovišti. V podobném trendu chtějí organizátoři pokračovat i letos.

Diskuze se bude točit také kolem tématu aktivního vertikálního porodu, který může podpořit například porodní vana nebo porodní gauč, který se během posledního půl roku stal hitem českého porodnictví. Jako první v Česku jej začala využívat porodnice FN Ostrava.