Kašny, fontány, pítka a další zařízení, která můžeme zařadit pod souhrnný název vodní prvky, patří neoddiskutovatelně do ulic měst. I v Ostravě-Porubě jich několik bylo, v devadesátých letech minulého století se ovšem vytratily. Nyní se do veřejného prostoru vracejí.

Pítko už je řadu let na Hlavní třídě, nová kašna se nachází v areálu Domu s pečovatelskou službou Harmonie a fontánu od loňského roku lidé najdou i na náměstí Družby, kde je rovněž situováno pítko. Letos přibyl další vodní prvek – v parku u Domu kultury Poklad.

„Chceme dostat vodu do ulic. Je to jedno z opatření proti změně klimatu. Jakýkoli vodní prvek dokáže ochladit vzduch a zvlášť v létě vytvořit příjemnější prostředí. Vodní prvky zatraktivňují veřejný prostor, a proto chceme, aby byly součástí větších projektů. Jsem ráda, že se nám to daří plnit,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Fontánu v parku u Domu kultury Poklad vytvořil Vladislav Gajda a od osmdesátých let dvacátého století do roku 2007 byla součástí Masarykova náměstí v Moravské Ostravě. Tvoří ji pět kruhů s růžicí uprostřed. V Porubě se uvažovalo o několika místech, kde by mohla být, nakonec vyhrál park u Domu kultury Poklad v sousedství ulice Komenského.

„Těší mě, že máme v Porubě fontánu Vladislava Gajdy, jehož díla nalezneme i jinde v obvodu. Její instalace završila loňskou proměnu parku u Pokladu, ze kterého se, věřím, stane i díky tomuto vodnímu prvku jedno z nejpříjemnějších míst v Porubě,“ řekla místostarostka Petra Brodová. Poblíž fontány stojí také pítko, které bude zdrojem studené vody od jara do podzimu.

V Ostravě-Porubě Vladislav Gajda vytvořil například bustu J. A. Komenského, sochy na rohových domech na Hlavní třídě, Vertikálu na Havlíčkově náměstí, kompozici Prométheus na budově rektorátu VŠB-TUO, skulpturu Slunce před poliklinikou FNO a řadu dalších děl.