Stavba přinese rozšíření komunikací, vzniknou jízdní pruhy pro odbočení, přibude nová cyklistická stezka i nezbytně nutné světelné signalizační zařízení. Scházet nebude nový přechod pro chodce. Finálním zakončením stavby budou nové povrchy vozovek.

Stavba bude zahájena 10. července a vyžádá si dopravní omezení v lokalitě dotčené stavbou.

Rozšíření ulic

V průběhu stavby dojde k rozšíření komunikace ulice Opavské o jízdní pruh pro samostatné odbočení vlevo do ulice Studentské, dále k rozšíření Studentské ulice pro samostatné levé odbočení směrem na Opavu a pravé odbočení na Opavskou ulici směrem k ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě.

Podle Karla Kurlanda není ostravská zastávka Dřevoprodej pro nevidomé přívětivá.
Nebezpečí na každém rohu. Moderní zastávka v Ostravě terčem kritiky nevidomých

„Kromě rozšíření komunikací bude vybudována nová cyklistická stezka a nezbytné světelné signalizační zařízení, které bude propojeno s křižovatkou ulic 17. listopadu a Opavská. Bezpečnost pro chodce zajistí nový přechod pro chodce v Opavské ulici, do kterého bude vložen ostrůvek. Rekonstrukce křižovatky tak přinese bezpečnější prostor pro řidiče, chodce i cyklisty a zlepšení plynulosti dopravy,“ uvedl Břetislav Riger, náměstek ostravského primátora pro investice a dopravu.

Rekonstrukce křižovatky si vyžádá dopravní omezení. V době od 10. července do 31. října bude pro individuální dopravu uzavřena ulice Opavská, a to v úseku od křižovatky s ulicí 17. listopadu (u Slovanu) po ulici Pustkoveckou.

Další uzavírka

Další uzavírka čeká na řidiče ve Studentské v úseku od vjezdu do areálu VŠB-TUO po křižovatku s ulicí Opavskou. Průjezd bude povolen pouze městské hromadné dopravě a vozům integrovaného záchranného systému.

Otevření nové pobočky České pošty v OC Forum Nová Karolina, 30. června 2023, Ostrava.
Ostravský paradox: Stovky pošt končí, ve městě slavnostně otevřeli úplně novou

„Úplná uzávěra umožní rychlejší realizaci stavby a omezí řidiče na nejkratší možnou dobu. Objízdná trasa v obou směrech povede po ulici 17. listopadu, křižovatkou ulic Rudná a Prodloužená Rudná, dále po ulici Prodloužená Rudná a obrácené v opačném směru od Opavy,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Další variantou je například průjezd po ulici 17. listopadu a následně po ulici Bedřicha Nikodéma nebo po ulici Průběžné.