Podle informací z Magistrátu města Ostravy se o jeden pruh rozšíří Hlučínská ulice před křižovatkou s ulicí Slovenskou v Ostravě – Přívoze. Samostatné levé odbočení povede na záchytné parkoviště P+R v lokalitě Černý Potok.

Silnice I/56 ze směru od Hlučína bude mít tři samostatné pruhy. Město nechá upravit také provoz světelných signalizačních zařízení v křižovatce. Předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na konec dubna 2021.

„Součástí přestavby ulice Hlučínské je úprava silniční kanalizace, přeložka veřejného osvětlení, přemístění stávající komunikace pro pěší do nové trasy i úpravy vegetace a návazných travnatých ploch.

Zároveň se bude upravovat světelná signalizace v křižovatce, měnit se bude její signální plán. Podle projektové dokumentace zhotovené společností SHB provádí stavební práce firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc. S cenou 5,9 milionů korun s DPH zvítězila ve veřejném výběrovém řízení. Toho se zúčastnilo sedm zájemců, „ informovala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO.

K TÉMATU

Nové parkoviště u tramvajové smyčky v lokalitě Černý potok v Přívoze, k němuž povede nový odbočovací pruh rozšířené Hlučínské ulice, je v provozu od 4. února 2021. Jeho kapacita je 118 míst a funguje v režimu part and ride - zaparkuj a jeď! V současnosti je zdarma.

„Město ho nechalo vybudovat po vzoru moderních evropských metropolí s cílem omezit počty vjíždějících do centra, kde jsou omezené možnosti parkování. Po dokončení stavby rozšíření Hlučínské ulice bude parkoviště osazeno inteligentním parkovacím systémem a bude zpoplatněno se zvýhodněním pro uživatele, kteří budou dále pokračovat městskou hromadnou dopravou ( MHD), na sdílených kolech, případně na elektrokoloběžkách,“ dodala k informacím Andrea Vojkovská.