V posledním šedesátém podlaží má vzniknout vyhlídková věž. Zastupitelé města Ostravy na svém středečním jednání v podvečerních hodinách rozhodli o prodeji pozemku, na kterém by mrakodrap měl stát.

Jde o proluku označovanou jako Slza, jež se nachází mezi obchodním centrem Nová Karolina a ulicí 28. října. 

Pozemek v centru Ostravy za 61,7 milionu korun s DPH koupí společnost RT Torax.

Předpokládané investiční náklady jsou odhadovány na více než dvě a půl miliardy korun. Součástí mrakodrapu by měla být i čtyři parkovací podzemní podlaží pro přibližně 750 vozidel.

LUXUS PRO VIP

V mrakodrapu, který se stane i obchodně administrativním centrem, by podle projektu měly být kanceláře, byty a hotel s wellness. Bytová část bude mít osmačtyřicet podlaží, nacházet se zde mají i luxusní a VIP byty.

O záměru prodat pozemky ve tvaru slzy rozhodli ostravští zastupitelé vloni v květnu. Do konce září 2019 měli zájemci lhůtu pro předložení nabídek. Město jako součást záměru určilo parametry, které hodnotila pracovní skupina.

Stanovena byla minimální nabídková kupní cena ve výši 37 milionů korun. Město požadovalo, aby měl objekt minimálně dvanáct nadzemních podlaží a byl v souladu s platným územním plánem a základními funkčními a prostorovými regulačními podmínkami z ledna 2019.

ŠEDESÁT PATER

„Již od 80. let minulého století se mluví o tom, že by na pozemku takzvané Slzy měl vyrůst výškový objekt. Projekt Ostrava Tower toto beze zbytku naplňuje. Šedesátipatrová budova s výškou 238 metrů by se navíc stala nejvyšší stavbou v České republice. Vznik této ostravské dominanty zároveň doplní postupný rozvoj Nové Karoliny v moderní čtvrť s kvalitním bydlením a bohatou občanskou vybaveností. Postupná dostavba území, které ještě do roku 1986 bylo černouhelným dolem s koksovnou, architektonicky propojí historické jádro města na jedné a Dolní oblast Vítkovice na straně druhé,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Své nabídky podali dva zájemci. Společnost RT Torax splnila podmínky a zároveň předložila atraktivní a neočekávané řešení. Investor bude na pozemku stavět obchodně administrativní centrum s dvěma věžemi – obytnou s 48 a administrativní s 60 podlažími.

VIZUALIZACE PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ V OSTRAVĚ:

Fotogalerie: Plánované projekty v Ostravě

V obytné věži budou byty. Ve spodních patrech administrativní věže vzniknou kancelářské prostory, v horní části hotel s vyhlídkovou restaurací. V parteru potom komerční prostory a konferenční centrum. Součástí stavby budou společné podzemní garáže pro zhruba 700 aut. Parter propojí nákupní centrum Forum Nová Karolina, ulici 28. října a městský bulvár ulice Jantarová.

„Oblast Karoliny je pro řadu lidí stále velmi citlivé téma, často vnímané jako konflikt s historickým jádrem města. Za přínosnější ji považuji vnímat jako soudobou čtvrť, která dlouhodobě posílí centrum města. RT Torax předkládá velmi ambiciózní projekt, který do konceptu rozvoje města zapadá. Bezesporu se v čase objeví řada komplikací, které jsou běžné i pro mnohé méně náročné projekty, město je připraveno s investorem spolupracovat a být nápomocno jeho řešení,“ doplnila investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

PŘEVOD POZEMKŮ

Převod pozemků je smluvně vázán na úhradu celé kupní ceny a také na vydání pravomocného stavebního povolení, o které musí firma požádat do prosince roku 2022. Objekt musí být postaven do května roku 2026. Město má na pozemky až do zkolaudování nového objektu předkupní právo.

„Odsouhlasení prodeje pozemku Slza ze strany statutárního města Ostravy chápeme jako podporu projektu, který bychom v této lokalitě chtěli realizovat, za což vedení města moc děkujeme. V nejbližší době nás čeká náročný geologický průzkum pozemku. Od jeho výsledků se bude odvíjet přesnější podoba připravovaného projektu. Naším záměrem je vybudovat zajímavě řešenou, funkční a inovativní stavbu nevšedního vzhledu, a přitom vysoké architektonické kvality. Bude se jednat o unikátní stavbu nejen pro samotnou Ostravu, ale i celou Českou republiku,“ řekl jednatel společnosti RT Torax a jeden z realizátorů projektu Tomáš Häring.

Pozemky, označované jako Slza, se nacházejí v Moravské Ostravě podél ulic 28. října, Karolina, a dále jsou ohraničeny ulicemi Těžařská a Porážková. Lokalita v centru města je oklopena budovami s převážně občanským využitím. Z jihu je vjezd do podzemního parkoviště nákupního centra Forum Nová Karolina.

OC Nová Karolina a dění v ní:

Fotogalerie: OC Nová Karolina v Ostravě a dění v ní

Areál Karolina má několik prvenství:

· v blízkosti hotelu Palace byla v Moravské Ostravě v roce 1842 vyhloubena první jáma, jáma Karolina (pojmenována po manželce průmyslníka a bankéře Salomona Mayera Rothschilda – Charolain)

· i přes protesty radních města Moravská Ostrava postavil majitel (Salomon Mayer Rothschild) v blízkosti dolu v roce 1858 první koksovnu na ostravském území s názvem Karolina

· nový objekt společnosti RT Torax s 238 metry se má stát nejvyšší budovou v České republice.