Dobrovolnickému centru ADRA Ostrava bude poukázána částka ve výši 1 milion korun, finanční dar ve výši 390 000 korun získá společnost Moment o. p. s. Prostředky budou užity k úhradě mzdových a provozních nákladů dobrovolnických center pomáhajících na území města. Dary schválilo zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání.

„Takřka dva měsíce intenzivně řešíme pomoc Ukrajině rozličnými způsoby, které jsou v dané situaci možné. Téměř dva měsíce pomáhají uprchlíkům, kteří ve městě hledají bezpečí, i stovky dobrovolníků. Děkuji všem, kteří neváhali, vytrvali a pomyslnou pomocnou ruku nabídli a nabízejí i nadále, neboť pomoci je zapotřebí stále a některým organizacím se již dobrovolníků nedostává,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města.

Obyvatelé Albrechtic u Českého Těšína žádají změnu územního plánu

Město už například zajistilo ukrajinským běžencům, kteří chtějí dále žít a pracovat ve Slezsku, možnost úředně ověřeného překladu dokumentů týkajících se vzdělání k využití v následném procesu tzv. nostrifikace (uznání dokladů o dosaženém vzdělání v zahraničí). Stoupá i počet dětí ve školách, i o ně se Ostrava stará.

Před Velikonocemi byl zahájen v KACPu (krajská asistenční centra na pomoc Ukrajině) provoz komunitního centra, díky sociálním pracovníkům se uprchlíci dozví komplexní informace v návaznosti na konkrétní místo jejich aktuálního pobytu, jde tedy o službu pro již ubytované běžence, kteří mají za sebou první kontakt v KACPu. Pokračuje také shromažďování materiální pomoci na sběrném místě města.