Díky iniciativě jejich studentů se město dočká své první důstojné připomínky tohoto významného výročí, na kterou je vyhlášena veřejná výtvarná soutěž. Chystá se také panelová diskuze na Masarykově náměstí s pamětníky revoluce, výtvarné výstavy a ocenění významných osobností revoluce.

Většina událostí se bude vázat k listopadovým termínům avšak právě nyní je díky iniciativě studentů vyhlášena výtvarná soutěž na podobu a realizaci pamětní desky.

Ostrava by se tak měla dočkat pietního místa připomínajícího boj za svobodu a demokracii, podobně jako má například Praha slavnou pamětní desku na Národní třídě. Dílo bude umístěno na rohu ulic Českobratrská a Bráfova blízko Husova sadu a bude instalováno na fasádu historické budovy, která patří Ostravské univerzitě. Návrhy je možné podávat až do 16. srpna 2019 do 12 hodin na podatelnu OU: Dvořákova 7, Mor. Ostrava).

„Samotná revoluce byla z velké části v rukou studentů, a proto taky od nás, studentů, přichází iniciativa na její připomenutí v Ostravě. Našim cílem je zřídit pamětní desku, která bude hodnotným uměleckým dílem a důstojnou připomínkou sametové revoluce v Ostravě, která zde bohužel chybí,“ říká student Ostravské univerzity Stanislav Ožana, který předsedou Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity.

Podle rektora Ostravské univerzity Jana Laty je ale kromě symbolické připomínky neméně důležité otevřít diskuzi a propojit současnou generaci studentů s těmi, kteří byli studenty v roce 1989.

„Je potřeba kriticky zhodnotit, kam jsme se za těch třicet let posunuli a na čem je potřeba do budoucna celospolečensky zapracovat, jako je oblast vzdělávání nebo ekologie. Proto připravujeme také několik diskuzních setkání, které považuji za stěžejní,“ uvedl rektor univerzity Jan Lata.

Půjde například o setkání s literárním kritikem Josefem Jařábem (21. listopadu v Centru PANT) a publicistou Jiřím Černým (23. října v Galerii FIDUCIA). Ve spolupráci s městem Ostrava v rámci projektu SametOVA se Ostravská univerzita podílí také na přípravě panelové diskuzi na Masarykově náměstí se současnými studenty a pamětníky, jejichž studentská léta byla poznamenána právě sametovou revolucí (16. listopadu od 16 hodin).

Další významnou připomínkou událostí roku 1989 bude i Akademický den Ostravské univerzity konaný 12. listopadu od 13 hodin v aule Gong. Z rukou rektora Jana Laty převezmou medaili význačné osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o pozitivní směřování společnosti – ocenění od Ostravské univerzity obdrží český spisovatel, historik a politik Petr Pithart a polský historik a publicista Adam Michnik.

Fakulta umění a Pedagogická fakulta pak připravují dvě jedinečné výstavy věnované tvůrčí svobodě i přelomovému roku 1989. V prostorách Národní kulturní památky Důl Michal se představí ve společné výstavě čeští a slovenští umělci spjatí s polistopadovou kulturní scénou v Česku a na Slovensku. Vernisáž této výstavy proběhne 12. listopadu.

Dalším počinem bude výstava Sedimenty sametu, ve které se 30 českých a slovenských umělců ve svých dílech vyjádří k jednotlivým třiceti letům, které uplynuly od sametové revoluce. Datum vernisáže ještě není přesně určeno, výstava však bude probíhat v říjnu a listopadu 2019.