„Je naším úkolem, abychom v centru začali možnosti pro cyklodopravu vytvářet,“ uvědomuje si primátor Ostravy Tomáš Macura. „Není to tak, že by zde nebyly žádné, cyklistické piktogramy jsou nakresleny například na Sokolské třídě,“ zmiňuje Tomáš Macura jeden z mála příkladů. „Je ale pravda, že v minulosti se město více zaměřovalo na využívání cyklistiky pro rekreační účely.“

NA KOLE DO PRÁCE

Teď se ale Ostrava chce soustředit na to, aby bylo kolo využíváno i jako dopravní prostředek do práce, do školy, na menší nákup. Zkrátka napříč městem. „Proto musíme začít volit odlišný přístup. Například koordinovat cyklodopravu a autodopravu,“ podotýká Macura.

„Město se bude muset rozhodnout, jestli upřednostní ekologickou dopravu, nebo automobilovou, protože ulice jsou úzké a v řadě z nich parkují auta. Budovy nevybouráte a chodníky rušit nelze, naopak zalidnění pěšími musí být priorita,“ podotýká ostravský cyklokoordinátor Martin Krejčí.

Podle něj současnou situaci zavinil zejména postoj minulého vedení moravskoostravské radnice, které nepodporovalo vznik cyklistické infrastruktury. Centrum mohlo „prošpikovat“ několik tras (Nádražní ul. Českobratrská ul. nebo Plato Masná ul. Hollarova ul. Husův sad), ale zůstalo jen u plánů. Nyní se dokončují první projekty.

CO SE CHYSTÁ?

„V horizontu několika týdnů bude dokončeno cyklistické propojení Varenské ulice, Českobratrských mostů a někdejšího Bauhausu, kolmo k tomuto směru bude propojen také úřad práce s bývalým Bauhausem po Poděbradově ulici. Piktogramy budou doplněny také v ulici K Šalomounu, čímž dojde ke spojení historického centra s Novou Karolinou,“ jmenuje Martin Krejčí několik konkrétních projektů s tím, že například napojení Dolních Vítkovic po nové lávce přes Ostravici se zadrhlo na řešení majetkoprávních vztahů s Janem Světlíkem.

Kancelář městského architekta také připravuje ve spolupráci s Rekoly a Nextbikem osvětovou kampaň, jejímž posláním je, že cyklisté patří na silnici, ne na chodník. „Tam jich bohužel jezdí snad devadesát procent,“ všímá si opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM), který upřednostňuje budování cyklostezek pro rekreační účely.