Pohladit si zvířátka, vyrobit černé uhlí nebo sadit a pěstovat květiny. Tyto a mnohé další aktivity si včera vyzkoušeli návštěvníci akce Den Země na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Odlévání stop

Nejrůznější pokusy a aktivity byly k vidění ve více než čtyřiceti stáncích, v nichž sepředstavilo přes třicet organizací a společností. Jako doprovodný program pak vystoupil Odpadový kabaret OZO Ostrava, Knihovna města Ostravy prezentovala své divadelní představení s názvem KVOK a pěvecký sbor místní Základní školy.

Mezi návštěvníky patřily převážně děti a žáci základních škol. „Nejvíce se mi líbí odlévání stop," komentuje své zážitky ze Dne Země Filip Mokroš, žák Základní školy Bulharská.

„A sami jsme si udělali větrník, který se netočí," dodává jeho spolužák Tomáš Klozík. „Akce je super až na to, že tu nemají moc dobrou zmrzlinu," shodují se oba. Maminka Lenka Sajková dává najevo svou spokojenost. „Asi nejlepší jsou zvířátka pro děti. Alexovi se nejvíce líbili dravci a psí parkúr. Myslím, že pro děti je to super a moc si to užijou," říká.

Pokusy

Kromě zvířat byly velkým lákadlem také pokusy Ústavu geoniky Akademie věd. „Snažili jsme se náš stánek přizpůsobit regionu. Výrobou černého uhlí se odkazujeme na Landek, experimentem se sopkou pak na Uhlířský vrch na Bruntálsku," vysvětluje zaměření svého stánku Lucie Ruppenthálová.

Kousek vedle pak Petra Dospivová vede kiosek propagující Institut environmentálního inženýrství Vysoké školy Báňské. „Ukazujeme návštěvníkům, jak správně sadit a pěstovat rostliny. Děti pak mohou nakreslit zvířátko, vyplňovat testy nebo si vyplnit bludiště," dodává.

„Snažíme se dětem poskytnout zajímavé podněty, které mají prohloubit jejich vztah k přírodě. Kromě stánků jednotlivých partnerů je k vidění i zajímavý program. Návštěvníci mají například možnost pozorovat dalekohledem Slunce nebo se zábavnou formou dozvědět něco o odpadech. Naštěstí nám vyšlo počasí, takže máme vysokou účast," říká spoluorganizátorka celé akce Zuzana Čerkovská ze střediska volného času Korunka.

Jan Košický