Radka Durďáková se dostala na medicínu do Prahy, Brna i Olomouce zvolila studium medicíny na nejmladší lékařské fakultě v České republice.

Ve kterém ročníku aktuálně studujete? Baví vás studium medicíny a je v něčem třeba specifické?

Jsem studentkou pátého ročníku. A studium mě baví hrozně moc. Hlavně teď, kdy se setkáváme se spoustou věcí v praktické výuce a teoretické předměty máme vesměs hotové. Řekla bych, že studium medicíny je od ostatních oborů specifické hlavně v tom, že člověk musí umět propojovat informace ze všech různých zdrojů a hlavně je pak využít v praxi. Je super, že tady na fakultě se nás studenty medicíny snaží zapojit do praxe už od samého začátku. To je pro nás studenty hrozně důležité a na lékařských fakultách to nebývá úplně obvyklé.

Proč jste si vybrala právě ostravskou lékařskou fakultu?

Někteří lidé si myslí, že Ostravu člověk volí, když nemá jinou možnost, ale není to pravda. Já jsem zde chtěla jít od začátku i přesto, že mě přednostně přijali v Praze, Brně i Olomouci. Ale je pravda, že největším konkurentem bylo právě Brno, které mi nabídlo účast v programu P-Pool, což je program pro vybrané nadané studenty, který jim umožňuje věnovat se například vědeckému výzkumu během studia, takže jsem se dlouho nedokázala rozhodnout, zda nenastoupit do Brna. Nakonec zvítězila Ostrava a své volby jsem nikdy nelitovala. Ostravská fakulta nabízí zapojení do vědy už od druhého ročníku formou SGS grantů nebo zapojení se do probíhajících studií. A není ani problém přijít za kýmkoliv v oboru, který studenta zajímá a zeptat se, zda se může zapojit do nějakého projektu nikdy nás neodmítli, naopak nás hned začali aktivně zapojovat, což je strašně super.

Jde o nejmladší lékařskou fakultu v ČR, odráží se to podle vás na kvalitě výuky?

Jen pozitivně, začíná to už od prvního ročníku, kdy máme třeba na anatomii nejnovější modely a pomůcky a každý rok se dokupují nové. Už od začátku pracujeme v každém předmětu v malých skupinkách, takže si na všechno „sáhneme“ a všechno vidíme. To pokračuje i v praktických oborech, kdy chodíme za pacienty sami, nebo maximálně ve dvou a svá zjištění pak prezentujeme před skupinou, vyučující s námi projde léčebný postup apod. A na zajímavé diagnózy se jdeme podívat celá skupina. Někdy je to vyčerpávající, člověk se nikam neschová a s pacienty pracuje opravdu každý den. Nicméně si myslím, že je to velkým přínosem, a samotný nástup do praxe po ukončení školy je díky tomu méně stresující, což potvrzují i absolventi.

Radka Durďáková, předsedkyně studentské komory akademického senátu lékařské fakulty, při fotografování pro Deník v listopadu 2018 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňPověsti ostravské lékařské fakulty nepomáhají ani stále živé mediální kauzy. Kromě děkanského dvojvládí nyní přišly Lidové noviny s tvrzením, že Lékařská fakulta přijímala i ty zájemce o studium medicíny, kteří neudělali zkoušky a to na úkor těch úspěšnějších. Jak celou tuto kauzu vnímají studenti?

Negativně, a to v tom smyslu, že mají pocit, že nám neustále někdo podráží nohy. Objevují se různé dezinformace a neustále se objevují nějaké „rádoby“ kauzy. Mají strach, že i přes volbu akademického senátu nebude děkan Martínek jmenován a fakulta se bude zmítat v období děkanského bezvládí ještě dlouho. Někteří mají obavu i o její další pokračování. Setkávám se i s obavami o samotné vyučující, kdy jsou nesmyslně odvoláváni a doteď za ně není sehnaná adekvátní náhrada. A vnímáme i určitou nervozitu na půdě fakulty ze strany vyučujících, kteří mají obavy z dalšího vývoje a také si přejí, aby už fakulta měla pevné vedení. Všichni jsou z vývoje posledních měsíců unaveni a znechuceni. Je to škoda, protože většině z nás se zde líbí, vážíme si naší fakulty a taky toho, že můžeme studovat právě zde.

Kritické hlasy směrem k existenci ostravské lékařské fakulty se ozývají už od jejího vzniku. Bavili jste se mezi studenty o tom, kdo a proč chce teď tak fatálně poškodit její pověst?

Nechci rozvíjet konspirační teorie, kterých je víc, ale samozřejmě tyto názory mezi studenty jsou a tím, že vývoj situace pozorně sledovali a sledují i z médií během dvojvládí fakulty a nešťastného období v ostravské fakultní nemocnici, takže nás to nenechává klidnými. Načasování, způsob vyvolání a objevování se nových kauz tyto dohady jen umocňuje.

Stojíte i přes článek Lidových novin za současným vedením fakulty?

Jednoznačně. Zatím se k nám dostal článek, nepodložený jakýmikoliv konkrétními údaji, celkově působící nevěrohodně, takže nebyl důvod brát ho do hlubší úvahy, spíše ho vnímáme jako další uměle vyvolanou kauzu, která má za cíl poškodit naši fakultu. Názory jsou buď posmutnělé z toho, že někdo dokáže něco takového vypustit, jednak pobavené nad tím, proč se neprovádí podobný průzkum na jiných fakultách a univerzitách. Pokud se navíc člověk o situaci zajímá a pročte si vnitřní směrnice a seznámí se s fakty, dojde mu ještě více absurdnost celé kauzy. Vnímáme hlavně konkrétní fakta, věci, které jsme na fakultě zažili a bojíme se o její další vývoj.

Radka Durďáková, předsedkyně studentské komory akademického senátu lékařské fakulty, při fotografování pro Deník v listopadu 2018 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňPlánujete v této věci jako studenti něco podniknout? Přece jen jde o pověst vaší Alma mater…

Zatím sledujeme vývoj situace. Primárně je to teď mezi lékařskou fakultou a vedením Ostravské univerzity. Věříme, že se nakonec ukáže, že fakulta nijak nepochybila. Celá ta nepříjemná situace mě mrzí o to víc, že z fakulty už vyšli první vystudovaní lékaři a i z úst primářů a přednostů nemocnice zaznívá, že jde o jedny z nejšikovnějších čerstvých absolventů. Asi je to dáno i tím individuálním přístupem. Teď je tu někdo, kdo si očividně dal za cíl fakultu poškodit nebo ohrozit její existenci. Já pevně doufám, že se to nepodaří.

Vraťme se ještě ke studiu medicíny. Jaký obor láká vás konkrétně? Už víte nebo tušíte, kde po ukončení studia zakotvíte? A chcete zůstat v Ostravě?

Je těžké se rozhodnout, hlavně pokud potkáváte v průběhu studia zapálené vyučující, kteří vás dokážou nadchnout i pro vás nezajímavý obor. Nechci zatím předjímat, ještě mám před sebou dlouhou cestu a setkala jsem se i s případy, kdy si studenti změnili výběr oboru až v šestém ročníku nebo po ukončení školy. Co se týká Ostravy, původně jsem to neplánovala, ale to město si vás dokáže získat, je tu pro mě známé prostředí, které jsem si oblíbila během svého studia, takže bych zde ráda zůstala.