Nejen aktivita v terénu je součástí práce strážníků. Členové Městské policie Ostrava pořádají i velice důležité projekty a besedy zaměřené na prevenci. Cílí při tom na nejzranitelnější skupiny, kterými jsou bezesporu děti a dospívající.

Počet projektů prevence, které v tomto končícím školním roce realizovali je opravdu úctyhodný. Bylo jich na osm stovek. Strážníci-preventisté během nich navštívili bezpočet mateřských, základních i středních škol. Jednu z posledních aktivit aktuálního období navštívil i primátor Jan Dohnal, který společně s generálním ředitelem městské policie vyrazil za žáky ZŠ Nádražní v Ostravě-Přívoze.

„Naše městská policie zajišťuje širokou škálu preventivních aktivit, které obsáhnou od nejmenších až po seniory, ve spektru rozličných témat od bezpečí v dopravě po kyberbezpečí. Programy jsou přitom připraveny zajímavým způsobem, děti se i prostřednictvím hry učí, jak se zachovat v nebezpečných situacích, a jak se vyhnout různým rizikům. Nejinak je tomu i u nového projektu, který cílí k sociálně znevýhodněným místům. Bezpečnost ve městě je pro nás klíčová a je evidentní, že prevence nestojí na pokraji zájmu, naopak je efektivním prostředkem v boji s kriminalitou,“ konstatoval Jan Dohnal.

Pro nejmenší děti připravili strážníci dva programy s názvem Bezpečně pro předškoláky a BESIP pro předškoláky. Žáci základních škol absolvovali besedy vždy s jiným tématickým celkem pro jednotlivé třídy, jako jsou například základy právního vědomí, zásady bezpečného chování doma, venku, na internetu či informace k prevenci šikany. Studenti středních škol zase dostali informace ke zvýšení svého právního vědomí, důraz byl kladen na rizika kyberprostoru. Řečí čísel strážníci v končícím školním roce realizovali celkem 103 besed pro mateřské školy, 573 besed pro žáky základních škol a 136 besed pro studenty středních škol.

„Věříme, že prevence se vyplácí, a to v každém věku, zejména pak u dětí a dospívající mládeže, která je velmi zranitelnou skupinou obyvatel. O to více se snažíme předat této cílové skupině v rámci našich preventivních aktivit a projektů maximum informací o rizicích, kterým mohou čelit v reálném životě, stejně tak i jak se jim bránit či jak jim úspěšně předcházet,“ zmínil ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.