Jak byste zhodnotil aktuální bezpečnostní situaci v Ostravě?
Aktuální bezpečnostní situaci hodnotím jako stabilizovanou. Tento stav přisuzuji jednak velmi dobré práci strážníků při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a rovněž velmi dobré a úzké spolupráci s Policií České republiky, ostatními složkami integrovaného záchranného systému a jednotlivými samosprávami.

Projevila se nějakým způsobem zhoršující se ekonomická situace ve společnosti?
Ze statisticky sledovaných ukazatelů nám vyplynulo, že od ledna do července došlo v porovnání se shodným obdobím předchozího roku k nárůstu počtu drobných krádeží, a to téměř o dvě stě skutků.

Jste připraveni na to, že pokud se bude ekonomická situace dále zhoršovat, může se to odrazit v nárůstu kriminality?
V současné chvíli nedokážu předvídat, jak se bude vyvíjet kriminalita a bezpečnostní situace v našem městě v návaznosti na zhoršující se ekonomickou situaci. Věřím ale, že pokud by tato situace nastala, jsme připraveni ji zvládnout.

Kterým lokalitám nyní věnujete zvýšenou pozornost?
Pozornost věnujeme sociálně vyloučeným lokalitám. V nich využíváme i pomoc asistentů prevence kriminality.

Kde se vám podařilo situaci zlepšit?
Lokalitou, ve které se podařilo situaci výrazně zlepšit, je Hlavní třída v Porubě. Občany Poruby tam delší čas trápily problémy s osobami bez přístřeší, které znečišťovaly veřejné prostranství, konzumovaly alkohol na veřejnosti a obtěžovaly občany.

Co je v současné době největší problém?
V současné chvíli nás nejvíce trápí poškozování sdílených jízdních kol Nextbike. Této problematice aktuálně věnujeme zvýšenou pozornost a na jejím řešení úzce spolupracujeme s Policií České republiky a se zástupci společnosti Nextbike.

Čím byste se rád pochlubil?
Radost mám z řady preventivních projektů, které se nám daří realizovat ve spolupráci se statutárním městem Ostravou. Prevenci zaměřujeme zejména na dvě nejvíce ohrožené skupiny, a to děti a seniory. Rovněž se nám daří rozšiřovat počet kamer ve městě, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí občanů našeho města a předcházení páchání trestné činnosti.

Co by městské policii v současné chvíli nejvíce pomohlo?
Aktuálně by nejvíce pomohlo doplnění početních stavů strážníků, čemuž se věnujeme velmi intenzivně. Máme řadu finančních a jiných benefitů, kterými motivujeme zájemce o práci strážníka. Situace ale není jednoduchá. Ostatně obdobně je tomu i u jiných městských a obecních policií i u ostatních ozbrojených sborů.

Kolik strážníků vám schází?
Aktuálně v řadách Městské policie Ostrava slouží 634 strážníků. Doplnit bychom potřebovali 46 strážníků. K 1. září jsme otevřeli kurz pro nové strážníky. Naším cílem je i udržení zkušených zaměstnanců. Těmto déle sloužícím zaměstnancům nabízíme kromě standardních benefitů i stabilizační finanční příspěvky.