„Intragastrické balony vytvářejí pocit sytosti. Zabírají totiž zhruba třetinu objemu žaludku, a tak snižují jeho kapacitu. Kromě toho se prodlužuje doba vyprázdnění, takže zbytková strava zůstává v žaludku delší dobu. Tím pádem se zmenšuje žaludeční nádrž. Pocit nasycenosti podporuje také tlak balonu na receptory žaludeční stěny," vysvětluje Dr. Jeffrey Brooks, ředitel firmy Spatz FGIA, která je výrobcem adjustabilních (nastavitelných) balonů.

Výhody těchto modelů pramení zejména z faktu, že nové balony mohou zůstat v žaludku až rok, což je dvakrát víc než u současných typů.

„Šestiměsíční balony sice umožňují dosáhnout váhového úbytku, ale není to dostatek času na změnu vzorců chování, takže pro pacienta je obtížné, aby si tento úbytek i nadále udržel. Všechny balony (včetně našich) ztrácejí výrazný vliv na apetit přibližně do tří měsíců. Zhruba 80 procent úbytku se šestiměsíčním balonem se tedy uskuteční během této doby, od čtvrtého měsíce jsou další ztráty zanedbatelné. Nemluvě o tom, že 5 až 7 procent pacientů si nechá balon odstranit v prvních dvou měsících kvůli nesnášenlivosti," uvádí Dr. Jeffrey Brooks.

„Abychom předešli těmto problémům, vyvinuli jsme vysoce kvalitní balon, který je schopen zůstat v žaludku jeden rok a který se dá regulovat. To znamená přidat, nebo ubrat na objemu podle potřeb pacienta, zatímco balon zůstává v žaludku."

Úspěšnou koncepci dokládají zveřejněné výsledky.

„Průměrná váhová ztráta činí 17-24 kg za jeden rok, přičemž 76 % našich pacientů prokázalo další medicínsky významný úbytek dokonce dva roky po vyjmutí balonu. Jinými slovy, bylo také dosaženo udržení hmotnosti. Oproti tomu při použití šestiměsíčního balonu si váhový úbytek udrželo po dvou a půl letech po jeho vyjmutí pouze 25 procent pacientů," uvádí certifikovaný gastroenterolog a hepatolog.

A proč si Dr. Brooks vybral právě ostravskou Fakultní nemocnici? „Máme s ní vynikající zkušenosti, poskytuje skvělé klinické studijní centrum pro naše zařízení. A pracuje zde MUDr. Evžen Machytka, vynikající bariatrický endoskopista, který má zkušenosti se všemi typy balonů, stejně jako s dalšími nástroji pro léčbu obezity. Spolupráce rovněž probíhá s ostravskou Cleopatra clinic, klinikou plastické chirurgie. (zfr)