Ostravská huť Liberty ve středu oznámila, že na sebe podala insolvenční návrh. V oznámení bylo uvedeno i to, že závazky po lhůtě splatnosti, které společnost není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. Zaměstnanci se tím dostali do velké nejistoty, zda své peníze vůbec ještě někdy uvidí.

„Krizový scénář pro tuto situaci jsme měli již dlouho připravený a zaměstnancům Liberty Ostrava jsme pomáhali i před vyhlášením insolvence, a to především poradenstvím a rekvalifikacemi, které mohou využívat zaměstnanci již po dobu trvání pracovního poměru. Nyní naši pracovníci spolu s odbory jednají s personalisty Liberty Ostrava, aby se dohodli na dalším postupu, zahájili práci našich mobilních týmů přímo v prostorách Liberty Ostrava,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof.

Pokud zaměstnanci Liberty Ostrava zůstanou bez vyplacené mzdy, mohou požádat Úřad práce ČR o náhradu mzdového nároku. Žádost mohou podat až poté, co bude oznámeno zahájení insolvenčního řízení zaměstnavatele v insolvenčním rejstříku, a to hned den následující po termínu výplaty. Výše náhrady je stanovena až do 1,5násobku rozhodné částky za daný měsíc, což je aktuálně maximálně 65 011 Kč/měsíc. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce. Primárně pro zaměstnance, kteří jsou v nouzi a nebudou žádat o celé tři měsíce najednou zpětně, je umožněno žádat o náhradu mzdového nároku opakovaně, za každý měsíc zvlášť.