Ostravský obvod Vítkovice zintenzivňuje svůj boj s drogami. V září inicioval jednání se zástupci Policie ČR, včetně ostravského Toxi týmu, každé dva týdny se vedení obvodu schází se zástupci městské policie a preventisty kriminality.

„Naším cílem je zlepšovat situaci v obvodu a motivovat občany, aby o tom, že ve Vítkovicích někdo prodává nebo užívá drogy, policii informovali, byť třeba i anonymně,“ apeluje starosta Ostravy-Vítkovic Richard Čermák a pokračuje: „Aby policisté mohli efektivně zakročit, nutně potřebují vědět, že se právě teď někde něco děje. A rád bych občany ujistil, aby se nebáli zavolat na bezplatnou tísňovou linku 158, když jsou svědkem něčeho podobného, či jakékoliv jiné protizákonné činnosti. Rozhodně to pro ně nebude znamenat další úřadování,“ ujišťuje starosta.

Kriminalisté z ostravského Toxi týmu obvinili pět mužů a dvě ženy z výroby zhruba 8,5 kilogramů pervitinu a jeho distribuce.
Výrobci pervitinu z Ostravy dopadeni při výrobě. Drogu prodávali i sami užívali

Jeho slova potvrzuje i mluvčí Eva Michalíková z Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje: „Policisté jsou připraveni na takové oznámení reagovat, prověřit ho, a i přesto, že by se jednalo o „plané oznámení“, nikdy ho nepodcení. Stejným způsobem může občan oznámit jakékoliv protiprávní jednání, kterého je svědkem, klidně i anonymně. Samozřejmostí je tísňovou linku nezneužívat a uvědomit si, že jakékoliv zneužití může vést k prodlení pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje,“ zdůrazňuje mluvčí a vyzývá, aby si občané všímali svého okolí.

Toxi tým v akci

„V případě, že cítíte zápach chemikálií nebo máte podezření, že někdo ve vaší blízkosti vyrábí nebo distribuuje drogu, nebojte se zavolat na tísňovou linku 158,“ apeluje Eva Michalíková.

Starosta Richard Čermák dodává, že drogy nejsou jediným problémem, s nímž se Vítkovice potýkají. „S vedením Charity Ostrava, Armády spásy Ostrava a zástupci Obvodního oddělení policie Ostrava-Vítkovice i s městskými strážníky neustále řešíme potíže s lidmi bez domova. Ti často bivakují přímo v centru obvodu, a to u kašny na Mírovém náměstí a na autobusové zastávce Nové ředitelství v Ruské ulici. Najít cestu, jak jim v tomto konání zamezit, je nesmírně těžké, ale to neznamená, že to vzdáváme,“ ujišťuje na závěr starosta Vítkovic.