Vodárenské objekty patří mezi citlivé a strategické záležitosti měst, což s sebou přináší zvýšené nároky na bezpečnost těchto míst. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace se rozhodla posílit ochranu klíčových objektů a pořídila k tomu špičkovou technologii.

„Ostravské vodárny a kanalizace zásobují obyvatele města Ostravy pitnou vodou z vodovodní sítě o délce přes tisíc kilometrů. Součástí sítě je i čtrnáct areálů vodojemů nadzemních, zemních a věžových. Voda je strategickou surovinou, která je nezbytná pro spolehlivý chod města. Proto jsou jednou z důležitých aktivit společnosti i komplexní aktivity k zabezpečení všech těchto areálů,“ zdůrazňuje ředitel Ostravských vodáren a kanalizací Petr Konečný.

Novinkou v oblasti zabezpečení klíčových vodárenských objektů je zařazení vysoce špičkové technologie s názvem LiDAR. Podobné systémy se používají ve světě především k ochraně strategických objektů, v Česku například primárně u obou jaderných elektráren nebo letišť.

„Již tak komplexní zabezpečení jsme nyní rozšířili o takzvanou perimetrickou ochranu prostřednictvím systému LiDAR. Žijeme ve složité době a my musíme hledat stále nové a lepší možnosti, jak ochránit vodovodní síť před útokem neoprávněných osob. Proto jsme jako první v Moravskoslezském kraji použili systém LiDAR,“ upřesňuje Konečný.

V čem je systém unikátní a jak funguje? „LiDAR je zařízení, které využívá laserové paprsky, kterými skenuje blízké i vzdálené objekty a povrch okolí. Příslušný software vypočítává vzdálenost objektů od sebe nebo v určeném směru a využívá je pro vytvoření digitálně trojrozměrné prezentace, kterou zobrazuje ve 3D modelu. Jakmile se v prostoru objeví nebo začne pohybovat objekt, který není zaveden do systému, LiDAR spustí alarm. Navíc dokáže kamerou sledovat přímo podezřelý objekt a dává operátorovi možnost vyhodnotit celou situaci,“ vysvětluje vedoucí provozu centrálního dispečinku OVAK Jan Baštínský.

Atraktivní je i způsob, jakým systém operátorovi zobrazuje celou situaci. „Výstup LiDARu je online a na obrazovce se jeví jako 3D obraz počítačové hry, která umožňuje například možnost virtuálního označení osob s povoleným vstupem,“ pokračuje Baštinský.

Zařízení LiDAR dává operátorovi bezpečnosti komplexní přehled o dění ve vyznačeném areálu a umožňuje mu tak efektivně řídit ostrahu. Systém již byl prověřen ve zkušebním provozu, dokáže detekovat i malá zvířata do velikosti ptáka, zajíce až po srnu. Celkové investiční náklady na projekt jsou více než 5 milionů korun a předpokládá se, že po vyhodnocení tohoto pilotního programu se bude LiDAR realizovat i v dalších vybraných areálech.