Ostrava přesně před sto lety poprvé přivítala na oficiální návštěvě prvního prezidenta Československa. Tomáš Garrigue Masaryk dorazil do průmyslového centra na rozhraní Moravy a Slezska 25. června 1924. Byla to obrovská sláva.

„Počátkem června 1924 obdržely státní i samosprávné úřady informaci, že prezident T. G. Masaryk hodlá ve druhé polovině tohoto měsíce navštívit Slezsko, Hlučínsko a severovýchodní Moravu. Jednou ze zastávek na jeho trase se stala i Moravská Ostrava,“ přibližuje dějinné skutečnosti Jozef Šerka z Archivu města Ostravy.

TGM mířil do města, které už tou dobou bylo stotisícovou metropolí. Teprve před pár měsíci vznikla takzvaná Velká Ostrava, dohromady se spojilo sedm obcí a městeček a položilo základ Ostravě, jak ji známe dnes. „Mladé velkoměsto se chtělo prezentovat co nejlépe, proto byl program prezidentovy návštěvy plánován do nejmenších detailů a na jeho sestavení se podílelo nejen vedení města, nýbrž i zástupci státních úřadů, politických stran, odborových organizací, spolků a společenských organizací, duchovenstva i zdejších velkých průmyslových podniků,“ vysvětluje Šerka.

Město musí být vyzdobené

Prezident měl dorazit do Ostravy automobilem, aby jím po městě také cestoval. Celou trasu lemovaly husté špalíry školní mládeže, členů dělnických, sokolských či orelských tělovýchovných jednot, hasičů a dalších obyvatel města.

close Návštěva TGM v Ostravě 25. 6. 1924. Město muselo být náležitě vyzdobeno. info Zdroj: Se svolením Archivu města Ostravy zoom_in Návštěva TGM v Ostravě 25. 6. 1924. Město muselo být náležitě vyzdobeno.

„Nutno podotknout, že nikoho nebylo třeba k účasti nutit – o možnost spatřit osobně T. G. Masaryka byl obrovský zájem. Vedení města zároveň nabádalo majitele domů, aby neopomněli své nemovitosti co nejslavnostněji vyzdobit květinovými girlandami, prapory a praporky ve státních barvách,“ zdůrazňuje ostravský archivář. Podle dochovaných statistik se toto zdobící opatření týkalo celkem 619 domů v Přívoze, Moravské Ostravě, Vítkovicích a Mariánských Horách.

Masaryka při příjezdu vítaly sirény

Prezident cestoval po kraji už devátý den, 25. června zamířil do Ostravy. „Automobilová kolona s T. G. Masarykem dorazila v 9.45 ráno od Hlučína na most přes Odru mezi Petřkovicemi a Přívozem. Tady vzácnou návštěvu přivítal přednosta okresního úřadu Navrátil, policejní ředitel Jaroslav Buchar a náměstek vládního komisaře Jan Geisler. Kolona pak pokračovala do Přívozu přes náměstí Svatopluka Čecha a po Nádražní ulici směřovala do Moravské Ostravy,“ odtajnil detaily příjezdu Jozef Šerka.

| Video: Youtube

V moment vjezdu TGM do města se rozezvučely sirény všech průmyslových závodů a Masaryka na prvním úseku zdravily početné zástupy železničářů. „U jámy Jindřich se shromáždili horníci a prezidenta uvítali hornickou hymnou,“ přidává Šerka poznatek.

Setkání se starostou Prokešem na náměstí

Oficiality v podobě proslovů a slavnostních přivítání se odbývaly na hlavním ostravském náměstí před starou radnicí, která tehdy ještě sloužila plně svému účelu. Prezidenta Masaryka přivítal tehdejší starosta Jan Prokeš. Po něm další místní poslanci, zástupci úřadů, politických stran a spolků. „Ostrava tehdy měla samozřejmě velkou německou menšinu a je zajímavé, že na pozdravy a projevy v němčině odpovídal Masaryk rovněž německy,“ podotýká vedoucí oddělení služeb ostravského archivu.

Uvítací výbor tvořilo více než 150 osob, celková délka trvání programu před radnicí přitom byla rozpočítána na pouhých deset minut. Poté se prezident přesunul na radnici, kde udílel audience zástupcům zahraničních konzulátů, sborů, odborů, legionářů. „To vše až do jedenácté hodiny, kdy pak nasedl do auta a vyrazil do Přívozu na prohlídku Dolu a koksovny František.“

Masarykovo ostravské obědové menu

Vyčerpávající maraton audiencí a návštěv přerušila polední pauza a s ní slavnostní oběd v Národním domě (dnešní Divadlo Jiřího Myrona, pozn. red.). Oběd byl vrcholnou společenskou událostí, účastnilo se jej sedmdesát osob z řad ostravské honorace.

Na čem si Masaryk v Ostravě pochutnal? Servíroval se bujón, předkrmem byl rýnský losos s majonézou a květák s máslem. Hlavním chodem byla svíčková obložená jarní zeleninou. Jako dezert byly podávány dorty, ovoce a zmrzlina na závěr černá káva.

close Návštěva TGM v Ostravě 25. 6. 1924. Speciální obědové menu pro prezidenta. info Zdroj: Se svolením Archivu města Ostravy zoom_in Návštěva TGM v Ostravě 25. 6. 1924. Speciální obědové menu pro prezidenta.

„Po obědě následovala asi hodina, kdy mohl Masaryk odpočívat. O půl třetí odpoledne pak následoval odjezd do Vítkovických železáren,“ zdůrazňuje Šerka s poznámkou, že program v hutním a strojírenském komplexu počítal skoro s dvouhodinovou zastávkou.

Prezident na vysoké peci

Archivář Jozef Šerka v souvislosti s návštěvou TGM ve Vítkovických železárnách cituje zápis z originálního dokumentu: „U slavobrány uvítání generálním ředitelem Drem Sonnenscheinem, zástupcem dělnictva. Podání kytice asi 7letým děvčátkem z některé rodiny vítkovických dělníků. Ze slavnostní brány autem k vysoké peci čís. IV, cestou bude pan president upozorněn na nový plynojem (dokončen právě v roce 1924, dnes multifunkční hala Gong), na nové plynové hospodaření. Na velikém prostranství před vysokou pecí bude státi dělnictvo železáren v úboru pracovním a pozdraví pana prezidenta, jakmile vystoupí na rampu vysoké pece. Odpich pece, sestup k autu.“

Kromě toho si Masaryk prohlédl elektrocentrálu, nové ocelárny a válcovny.

Závěr návštěvy – živý obraz v Mariánských horách

Poslední krátkou zastávkou Masaryka v Ostravě bylo přivítání na náměstí v Mariánských horách, kde na prezidentovu počest místní hasiči vztyčili 24 metrů vysoký stožár a utvořili živý obraz.

close Návštěva TGM v Ostravě 25. 6. 1924. Automobilová kolona v Mariánských Horách. info Zdroj: Se svolením Archivu města Ostravy zoom_in Návštěva TGM v Ostravě 25. 6. 1924. Automobilová kolona v Mariánských Horách.

„Krátce po šestnácté hodině už prezident odjel vlakem z nádraží Ostrava-Vítkovice (dnešní Ostrava-střed), kde se s ním rozloučil Jan Prokeš, policejní ředitel Buchar a přednosta okresního úřadu Navrátil. Pro Ostravu tím oficiální návštěva skončila, Masaryka však čekala ještě návštěva Frýdku, Frenštátu a Krásna nad Bečvou, jeho program se toho dne uzavřel až v devět hodin večer a před sebou měl ještě další dva dny cesty po Valašsku a Slovácku,“ uzavírá Šerka.

Desítky tisíc nadšených občanů

Návštěva prezidenta Masaryka v Ostravě měla po všech stranách pozitivní ohlas. Účastnily se jí desítky tisíc lidí z celého Ostravska. TGM tehdy působil jako stmelující prvek a byl vítán nadšeně nejen Čechy, ale i Němci nebo Poláky, kteří zde měli významné zastoupení. Masaryk ostatně sám ve svých projevech na ostravské půdě apeloval na toleranci a společnou tvůrčí práci.

Ekonomický dopad návštěvy je také zajímavý ukazatel. Náklady města na realizaci přesáhly sto tisíc tehdejších korun. V dnešních relacích by to bylo něco kolem dvou až tří milionů. „Zisk z návštěvy je těžko změřitelný, nicméně dá se předpokládat, že značný obrat zaznamenaly hostinské a ubytovací podniky a všechny s nimi související potravinářské živnosti. A vzhledem k obrovské poptávce po praporech, státních vlajkách nebo jen obyčejných trikolorách musely mít velké zisky rovněž textilní živnostníci. Vždyť jen třetina výdajů byla právě za praporovou výzdobu,“ domnívá se archivář.

Za zmínku jistě stojí, že návštěva Masaryka v Ostravě v roce 1924 nebyla jeho prvním pobytem ve městě. Ještě jako univerzitní profesor přijel do Ostravy a Vítkovic už v roce 1902. O 22 let později však byl vítán jako prezident osvoboditel a se vší parádou. Bohužel to byla jeho návštěva ve městě poslední.