Do ostravské katedrály jej se s ním přišli rozloučit sourozenci, rodinní příslušníci z tuzemska i zahraničí, desítky církevních hodnostářů, politici, pozvaní hosté i veřejnost. Celkem se v katedrále Božského Spasitele vměstnala necelá tisícovka lidí.

Mši svatou vedl apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, arcibiskup olomoucký Jan Graubner, promluvili zástupci církevních společnství, ostravský primátor Tomáš Macura nebo náměwtek hejtmana moravsksolezského kraje Lukáš Curylo. Obřad posledního rozloučení nakonec vedl bratr zesnulého Zdeněk Filip Lobkowicz, opat kláštera v Teplé. Svou kondolenci zaslal prostřednictvím státního církevního tajemníka v Česku také papež František.

Rozloučení a modlitba s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v kostele sv. Václava v Ostravě. 25. února 2022.
Lidé v Ostravě se loučí s biskupem Lobkowiczem. Muž s velkým srdcem, vzpomínají

Všichni na Otce Františka vzpomínali na milého a empatického člověka, ketrý byl laskavý, čestsný, moudrý a měl smysl pro humor. Také proto na smuteční obřad do |Ostravy darazili věřící zblízka i daleka.

„Byl to charakterní člověk. Co řekl, to platilo“

Například Pavla Polanská přijela s rodinou z Olomouce. A pro Deník zavzpomínala na to, jak se Otcem biskupem každoročně jako rodiče malých dětí setkávali na Prašivé. „To setkání probíhalo vždy na počátku července a vždy nám tam s ním bylo hezky. Vzpomínat budu určitě na to, jak nám vždy říkal, ať na sebe dáváme pozor a ať se nám daří,“ řekla Pavla Polanská, která se biskupem poznala ještě, když bydlela v Ostravě.

Lukáš Curylo, náměstek hejtmana a dlouholetý ředitel Charity ČR, prozradil, že biskupa Lobkowicze znal přes 20 let, a vždy si ho vážil pro jeho všeobecný přehled a vzdělání. „Byl také milovníkem hudby, rozuměl humoru a byl to velmi charakterní člověk, když jste se na něčem domluvili, tak to platilo. Jeho skon je ztrátou pro celý náš kraj. Otec František byla osobnost, která nám bude chybět,“ dodal Curylo.

Po skončení bohoslužby vyprovodili duchovní a rodinní příslušníci biskupa Lobkowicze průvodem přes Masarykovo náměstí až ke kostelu sv. Václava vedle budovy biskupství, kde byla rakev s jeho ostatky uložena do krypty.

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Biskup jako ochotný, praktický a radostný člověk

Na ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze, který zemřel ve čtvrtek 17. února 2022, ve svém textu sepsaném pro časopis ostravsko-opavské diecéze Okno vzpomíná arcibiskup Jan Graubner.

„Biskupa Františka jsem poznal až koncem osmdesátých let, když jsme spolu zastupovali Arcidiecézi olomouckou ve výboru Desetiletí duchovní obnovy národa, kterou vyhlásil kardinál Tomášek. Do té doby jsme se neznali, i když jsme už nějaký rok byli ve stejné diecézi. On totiž studoval za Prahu, kde nedostal státní souhlas ke kněžskému působení, ale získal ho v Těšínské apoštolské administratuře, která však byla zrušena připojením k Arcidiecézi olomoucké v roce 1977.

Poznal jsem ho jako člověka ochotného, radostného a praktického. Takového jsem ho znal i jako biskupa při spolupráci na různých úkolech v biskupské konferenci. Nejsilnějším okamžikem našeho vztahu byla chvíle jeho uvedení do úřadu prvního biskupa nové diecéze, která vznikla na mou žádost, když jsem mu předával berlu svých předchůdců a téměř polovinu své diecéze. Největším ulehčením pro mne bylo, když jsem viděl, že má lidi své diecéze rád. Měl jsem radost z toho, jak diecézi rozvíjel a budoval z ní velké společenství. Věřím, že jí bude dále pomáhat svou přímluvou u Pána.“

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Čerpací stanice Benzina v Ostravě-Přívoze.
41 korun za litr! Krajské ceny benzínu i nafty letí nahoru. Kde se zastaví?

František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz, a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Pocházel z pěti sourozenců. Mladší bratr Filip je opatem premonstrátského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Členem řádu premonstrátů byl také zesnulý biskup.

Papež Jan Pavel II. Lobkowicze roku 1990 jmenoval titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Po zřízení ostravsko-opavské diecéze ho papež Jan Pavel II. v květnu 1996 jmenoval prvním sídelním biskupem nové diecéze. Vznikla vydělením z dosavadního olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která svými hranicemi zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji rozšířenému o okres Jeseník.

Student Jan Zajíc.
Výročí tragické smrti Jana Zajíce připomíná i vpád ruských vojsk do Česka

Od té doby stál Lobkowicz v čele diecéze. Od roku 2016 ho sužovaly vážné zdravotní problémy a několik posledních měsíců nevystupoval na veřejnosti. Zesnul v Městské nemocnici Ostrava. Od roku 2017 pomáhal Lobkowiczovi s vedením diecéze z pozice pomocného biskupa Martin David, který se předloni stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím vedením.