S informací přišel blog msstavby.cz. Jako důvod místní úpravy provozu v pěší zóně v centru města uvádí navrhovatel zvýšené riziko provozu jízdních kol osazených motorových pohonem pro pohyb chodců. Ke zhoršení bezpečnosti pěších údajně přispěl také nárůst pohybu tzv. elektrokoloběžek.

Problematický je dozor

„Stěžejním problémem je neukázněný pohyb uživatelů jízdních kol vybavených motorovým pohonem, kteří se pohybují v pěší zóně velmi neukázněně. Zejména v pěší zóně vzhledem k menší konstrukci těchto typů jízdních kol využívají jejich uživatelé k pohybu velmi frekventované chodníkové části s hladkým povrchem, kde dochází i vlivem jejich vyšší rychlosti k velmi nebezpečným dopravním situacím, které ohrožují bezpečnost chodců a jejich zdraví. Problematický je též dozor a kontrola max. výkonu jízdních kol a dodržování jejich max. povolené rychlosti,“ stojí v publikované veřejné vyhlášce.

Radnice ostravských obvodů.
Dohodnuto všude: Podívejte se, kdo nyní bude vládnout klíčovým obvodům v Ostravě

Dalším negativním dopadem nárůstu těchto dopravních prostředků je podle úřadu jejich odstavování na nevhodných místech, zejména pak v prostorách zúžených chodníkových ploch, v místech se zvýšenou intenzitou pohybu pěších a dalších nevhodných místech např. před obchody a restauracemi.

Rostoucí obliba

V poslední době je stále více patrný nárůst provozu elektrických kol a elektrických koloběžek, které se těší rostoucí oblibě. Zatímco sdílená elektrokola v Ostravě nejsou, sdílené elektrokoloběžky provozují v Ostravě společnosti Bolt a Lime. Jejich parkování je navzdory tvrzení navrhovatele možné pouze na vyhrazených parkovištích, kterých je v historickém centru města asi 25.

Demolice 90 m komínu v areálu firmy Rockwool, 3. října 2022, Bohumín.
FOTO: Muži na lanech v Bohumíně zkracují starý komín, cihlu po cihle

Většina je osazena stojany. Rychlost těchto prostředků je navíc také v jádru Ostravy softwarově omezena, konkrétně na 15 až 16 km/h. Soukromé prostředky však jinak než legislativně omezené být logicky nemohou.