Nové nařízení zakazuje jak podomní, tak pochůzkový prodej zboží nebo poskytování služeb, prováděných mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích, a to na celém území města Ostravy.

Současný tržní řád, který v Ostravě zakazuje podomní prodej, se vztahuje pouze na činnosti regulované živnostenským zákonem. Na zprostředkovatelskou činnost v energetice zákaz podomního prodeje nedopadá, protože oprávnění k činnosti vydává Energetický regulační úřad a řídí se energetickým zákonem.

Halda Heřmanice, 20. prosince 2023, Ostrava.
Vše o heřmanické kauze aneb Nežádoucí letošní „vánoční“ dárek pro Ostravu

„Nová regulace má jednak zamezit obtěžování nabídkami „výhodných“ smluv na dodávky elektrické energie nebo plynu, jednak zabránit nekalým praktikám tzv. „energošmejdů“, kteří často nabízejí uzavírání nevýhodných smluv především rizikovým skupinám obyvatel,“ řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.

Pokuta až 100 tisíc korun

Prodejci, kteří toto nařízení nebudou respektovat, se dopustí přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který jim může být uložena pokuta až 100 tisíc korun.

Pokud se občané s podomním a pochůzkovým prodejem energetických služeb setkají, mohou se obrátit na strážníky městské policie nebo na úřad příslušného městského obvodu.

Objevují se případy, kdy podvodníci nechávají zákazníka podepsat smlouvu o odběru energií pod záminkou, že klient podepisuje dokument, který je nutný k získání zastropovaných cen od státu.

Hrozba odpojení

Podomní obchodníci dokonce často lidem vyhrožují odpojením, pokud smlouvu nepodepíšou. Někteří podvodníci se vydávají za zaměstnance státních úřadů nebo společnosti ČEZ Prodej.

Minuta ticha za oběti střelby. U nákupního centra v Ostravě reagoval málokdo

"Zákazníci nás v těchto týdnech upozorňují na zvýšenou aktivitu podomních podvodníků s energiemi, od kterých byl v poslední době spíš klid. Teď si ale bohužel našli nové triky a zneužívají vládních stropů, aby donutili zejména seniory a další zranitelné zákazníky k podpisu smluv," varoval v posledních týdnech roku generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec s tím, že nejtypičtějším znakem podvodníků s energiemi je snaha zákazníka přimět co nejrychleji k podpisu smlouvy, aniž by si ji měl čas pořádně přečíst.

K TÉMATU

Co říká energetický zákon
Na nekalé praktiky některých dodavatelů nyní opět znovu upozorňuje také Energetický regulační úřad (ERÚ). Někteří dodavatelé podle ERÚ vyhrožují spotřebitelům, že jejich odběrné místo odpojí od elektřiny nebo plynu poté, co spotřebitel neuhradí jedinou zálohu. Takový postup však může být podle úřadu v rozporu se zákonem. Energetický zákon totiž stanoví, že k porušení platební povinnosti musí dojít opakovaně. Odpojení odběrného místa by tak mělo hrozit až ve chvíli, kdy spotřebitel neuhradí přinejmenším dvě různé platby za energie, například dvě zálohy nebo jednu zálohu v kombinaci s nedoplatkem z vyúčtování.

Cenové stropy na elektřinu a plyn schválila česká vláda v rámci boje proti rekordně drahým cenám energií. V platnosti jsou od začátku letošního roku. Nárok na tuto formu podpory mají všichni odběratelé automaticky, cenový strop stanoví maximální cenu za 1 kWh silové elektřiny na 6,05 Kč s DPH a cenu za 1 kWh plynu na 3,025 Kč s DPH. Aby odběratel platil za energie maximálně tyto ceny, nemusí nic podepisovat ani o nic žádat, všichni dodavatelé musí dle zákona všem zákazníkům tuto státní pomoc zprostředkovat.