Ze stávajících 15 tramvajových linek v Ostravě zůstane 10, budou jezdit většinou častěji, ne tak přeplněné (či naopak prázdné), počítat bude třeba s přestupy. Na některých trasách Deník vytvořil modelové příklady s tím, jak by se cestovalo nyní a v budoucnu a pro přehled (či při porovnání čestnosti spojů) zvolil časy vždy ve špičku od 14 hodin.

SERIÁL DENÍKU: Díl 3. Jak se cestování MHD změní pro lidi z centra Ostravy, odkud budou vyjíždět pouze čtyři z dosavadních osmi linek?

SMĚR JIH

Budoucí nejkomfortnější spojení mezi dvěma ze tří hlavních městských celků (centrum, Poruba, Jih). DPO počítá se zachováním linek 1 i 2, a to v podstatě beze změny. U nich je tou největší a de facto jedinou odklon linky 1 z Hlavního nádraží na smyčku Hlučínská (potažmo na Plynárny v případě rychlíkových spojů této linky). Nemění se ani označení linek (na rozdíl od řady jiných při plánované redukci), navíc jak linka 1, tak linka 2 budou patřit mezi tři páteřní tramvajové linky v Ostravě, což znamená, že budou jezdit co čtyři až šest minut (linka 1), respektive co pět minut (linka 2). Dnes jezdí shodně co 10 minut.

Takto má vypadat nové schéma tramvajové dopravy v Ostravě.
V Ostravě vznikne tramvajové „metro“. Deník přináší odpovědi na zásadní otázky

Končí však provoz spíše „vedlejších“ linek na této spojnici (ve vztahu k cílovému Jihu, nikoli průjezdním bodům). Z nynějších linek 6 (Plynárny – Výškovice), 11 (Plynárny – Zábřeh) a 10 a 12 (Hranečník – Dubina) zůstane jediná linka pod novým označením 6, která bude ve většině trasy náhradou linky 12, avšak místo Hranečníku bude zajíždět na Hlavní nádraží do centra města.

A přestože „nová šestka“ nebude páteřní linkou s „metro intervaly“, pro konzervativnější část Ostravanů pohybujících se „v širším centru města“ se jí rychle může stát. Ve špičku sice bude jezdit „jen“ co 10 minut, ale bude zároveň jedinou linkou, která zaručí přímé spojení zastávek v Nádražní ulici (tedy před zastávkou Karolina) s úsekem zastávek Krajský úřad – Mariánské náměstí v ulici 28. října.

Dosud to byly dvě linky – vedle 11 také linka 8 (nově z Poruby na Hranečník).

Hodnocení Deníku: Vše podstatné už bylo řečeno. Chystané schéma má pro centrum dvě negativa. Za prvé a především úbytek jedné přímé linky i četnosti spojů mezi oblastmi krajského úřadu a Nádražní ulicí, za druhé pak zrušení přímého spojení centra se dvěma koncovými zastávkami v Zábřehu, což je ale obhajitelné. Plusem budou častější intervaly mezi spoji na Dubinu i do Výškovic. Z chystaných změn vychází spojení centrum-Jih nejlépe.

SMĚR PORUBA

Metro-spoj mezi centrem města a Porubou je jedním z charakteristických prvků nového schématu tramvajové dopravy. Dosud na této trase jezdila linka 8 (případně linka 4, ta však jen na trase Martinov – Hranečník), a linka 8 zde jako jediná i zůstane (linka 4 bude jezdit z Martinova na Jih).

Ilustrační foto. Doprava v Ostravě-Porubě.
PŘEHLEDNĚ: Co čeká Porubu? Nový systém MHD změní cestování lidem v Ostravě

Týkají se jí dvě změny – jedna časová, druhá teritoriální. Coby vůbec nejdůležitější linka bude osmička jezdit ještě častěji, místo dosavadního intervalu čtyř minut to bude co tři minuty. Nebude vyjíždět z Hlavního nádraží, ale z Hranečníku, kdo tedy bude nastupovat na zastávkách v Nádražní ulici, bude muset přestoupit na Karolině (či Náměstí Republiky).

Hodnocení Deníku: Nejde o výraznější změnu oproti stávajícímu stavu. O minutu kratší intervaly mezi spoji nikdo vlastně ani nepostřehne (prázdnější tramvaj už ano), komplikací však může být nucený přestup při jízdě už ze zastávek v Nádražní ulici. Tím se ona minutová časová úspora přinejmenším smaže. Jen město a DPO sami však vědí, zda je takových cestujících na lince 8 většina, či nikoli.

DO DALŠÍCH ČÁSTÍ MĚSTA

Spojení se Slezskou Ostravou, či konkrétně s terminálem Hranečník zůstává ve výsledku do puntíku beze změny, dopracujeme se k němu však jinou cestou. Nadále zůstává přímé spojení dvou „P+R terminálů“ Hlučínské s Hranečníkem, a tedy přímé spojení skrze Nádražní ulici. Pouze z nynější linky 14 bude nově linka s označením 9. To však není spoj pro „běžnou“ přepravu, většina cestujících na trase Hranečník – centrum tak nyní využívá linky 4, 10 nebo 12. Nově to bude pouze linka 8, avšak četnost jejích spojů bude úplně stejná jako v případě stávajících tří linek.

Horní ulice, Ostrava-Jih. Ilustrační foto.
PŘEHLEDNĚ: Jak se změní cestování MHD pro lidi z Ostravy-Jihu, co na to říkají?

Pro další klíčové městské části napojené na tramvajovou síť pak platí vesměs to, co pro koncové lokality na trase daných linek. Situace Mariánských Hor a Hulváků bude kopírovat situaci pro Porubu, situace Vítkovic pak otázku Jihu, byť v tomto případě je dílčích změn kvůli odlišnému vedení projíždějících spojů vícero, dotýkají se však menšího počtu cestujících.

Hodnocení Deníku: Ve vztahu ke Slezské Ostravě (tedy Hranečníku a spíše přespolním cestujícím) se změna nekoná. Daleko větší změnou v tomto ohledu bylo nedávné zrušení desetiminutových jízdenek. Bližší dopad na Mariánské Hory a Vítkovice Deník představí v příštích dnech.

Pohled opozičního zastupitele Víta Macháčka (Ostravská levice):
Je škoda, že se jako předseda klubu zastupitelů Ostravské levice na MOaP a zastupitel města dovídám tak podstatné informace z médií. Minimálně si tak důležitá věc s dopadem na všechny občany města zasloužila pracovní zasedání zastupitelstva města. Za náš obvod vnímám, že postiženi touto změnou budou spíše lidé v ostatních obvodech než v MOaP.

Postoj radnice očima místostarosty Davida Witosze (Piráti):
Může to být krok dobrým směrem, avšak vše, co je efektivnější, je také složitější. Kdyby DPO chtěl přejít na „metro-systém“ s páteřní linkou 8, musí být vše doopravdy velmi dobře sladěno. V modelu však vidím potenciál. Jako pozitivní vidím, že DPO změny avizuje předem a hodlá o nich diskutovat. Za to mu patří kredit, jiní dopravci by to zavedli na poslední chvíli a potají, protože ví, že to zvedne vlnu nevole, byť to může být pozitivní změna. De facto je to otázka pro cestující: „chcete jet jedním přeplněným spojem přímo, nebo s přestupem, ale zároveň bez čekání a komfortně?“ Do budoucna by však pro centrální obvod byl problém, pokud byste se ze zastávek Stodolní nebo Důl Jindřich nedostali bez přestupu ani ke krajskému úřadu s Černou kostkou, koncertní síni, velkým parkovacím domem a krajským úřadem. To by nebylo ideální, i proto mám příslib pana ředitele Moryse na dalším zpracování návrhu změn.

K TÉMATU
Avizované schéma tramvajové dopravy není definitivní, nyní s ním dále budou seznamovány jednotlivé městské části, zastupitelé, připomínkovat je může v kontaktním formuláři na webu DPO veřejnost. Nakonec však DPO rozhodne a případné změny uplatní na základě dat a pohledu odborníků. Změny by měly vstoupit v platnost při obvyklém zářijovém či prosincovém termínu změn jízdních řádů.