A pomyslné misky vah se nyní přiklonily k první variantě. Stromům v ostravském „central parku“ vzdálil naději na přežití očekávaný a v těchto dnech dokončený posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny v Ostravě. Ten totiž s kácením souhlasí. Radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tak mají v partii se zastánci stromořadí v rukách nového žolíka. Karty však na stůl ještě nevykládají. Chtějí údajně jednat s rozvahou, a uvažují proto ještě o posudcích dalších.

Perspektiva lip je dle posudku nízká

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) v Ostravě prováděla vizuální posouzení stavu zhruba šedesátiletých lip na začátku tohoto roku. Zabývala se i vhodností projektu, podle které by měla být alej nově řešena jako dvouřadá. Nahrazení stávajících 162 stromů 56 lipami novými je podle posudku žádoucí.

„Dospěli jsme k názoru, že jsou lípy z hlediska zdravotního stavu průměrné. Z hlediska sadovnického dokonce podprůměrné. Nebyly dobře vysázeny, koruny nemají dostatečný prostor, a tak vzniká například riziko zlomení větví. Proto vykácení doporučujeme,“ přiblížil pro Deník závěr posudku Petr Birklen, vedoucí AOPK.

Agentura zároveň doporučuje, aby ještě bylo provedeno doplňující zhodnocení v létě, tedy během vegetačního období. To by se mohlo navíc projevit, zda jsou vzrostlé lípy napadeny škůdci. Jako možné řešení pak nevidí variantu částečného prokácení a prořezání korun.

„Stromy jsou spolu provázané a jejich rozvolněním by mohlo vzniknout riziko zlomení zbylých kusů. Perspektiva těchto stromů je opravdu nízká,“ uvedl dále Birklen a ještě doplnil: „Máme zkušenost ze zámeckého parku v Kravařích, kde také proběhlo kácení starých lip a vysázení nových. Po deseti letech plní stromy svou funkci a oproti svým předchůdcům mají krásně vyvinuté koruny.“

Dohlédneme na dodržení zákona

„Pokud Agentura ochrany přírody a krajiny nevyloučila kácení, tak my budeme stále dohlížet pouze na dodržování zákona.“ Těmito slovy reagovala na čerstvý posudek Kamila Badurová z České inspekce životního prostředí.

„Budeme trvat na vedení správního řízení a vydání povolení ke kácení. Toto řízení povede odbor životního prostředí ostravského magistrátu a mohou se do něj přihlásit i občanská sdružení, která mají k dispozici své posudky. Pokud by se také následně proti rozhodnutí odvolali, musel by o kácení rozhodnout krajský úřad,“ řekla Badurová.

Závěrem ještě sdělila, že posudek vypracovaný AOPK považuje za dostatečný. „Běžně s agenturou spolupracujeme a nemáme důvod její závěry zpochybňovat,“ vyjádřila závěrem důvěru v odborné stanovisko Kamila Badurová.

O osudu lip se rozhodne v červnu

Kácení lipové aleje v Komenského sadech je součástí projektu na revitalizaci celého parku nacházejícího se v samém centru Ostravy. Ačkoliv jej zahradní architekt Lubomír Rychtár vypracoval už před patnácti lety, s drobnými úpravami jej chtějí realizovat i současní radní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Zatím jsem neměl posudek v rukou, pouze vím, že už na radnici přišel,“ nechtěl včera celou záležitost blíže komentovat starosta obvodu Miroslav Svozil (ODS). Stále však podle něj platí to, že o osudu aleje rozhodne zastupitelstvo této městské části na svém zasedání 12. června. „Zřejmě to doplníme ještě o další posudky, abychom předešli zbytečným omylům, řekl ještě Svozil.

Z pohledu architekta Rychtára jsou tři čtvrtiny lip v aleji ve špatném stavu a jejich perspektiva se bude dále zhoršovat. Mají totiž špatnou stavbu koruny, u které by mohlo hrozit rozlomení. „Nově vysázené stromy by měly mít výšku kolem tří metrů a jejich dovezení z ciziny a výsadba by měly obvod stát jeden a půl milionu korun,“ přiblížil novou podobu aleje během nedávané besedy na toto téma Lubomír Rychtár.

Petice proti kácení je u lidí v kurzu

Jen z doslechu znal závěry posudku Ivo Kaleta z občanského sdružení Svatý Václav. To iniciovalo v nedávné době petici, která by měla lípy uchránit před radikálním celoplošným kácením. Svůj podpis už na petičních arších nechalo přes tisíc lidí.

„Posudek zatím nechci komentovat. Máme však přislíbeno, že do něj budeme moci nahlédnout, takže pak se k němu vyjádříme. Agenturu ochrany přírody a krajiny každopádně považujeme za nezávislou a její názory uznáváme,“ poznamenal Kaleta.

Co ho stále mrzí, je fakt, že starosta obvodu Svozil odmítl přijmout tři nezávislé posudky, které si na stav stromů Svatý Václav nechal vypracovat. „Rozeslali jsme je tedy zastupitelům. Žádáme je, aby při svém rozhodování zohlednili i stanoviska dalších odborníků. Naší snahou není za každou cenu zachránit alej, i když bychom si to vnitřně přáli, ale pomoci najít nejvhodnější řešení,“ řekl závěrem iniciátor petice.

Hodnota aleje bude těžko nahraditelná

A s jakými závěry vlastně přišli sdružením Svatý Václav oslovení odborníci? Stav stromů podle nich není tak kritický, jak se mnohdy tvrdí.

„Alej je v plné biologické aktivitě a plní všechny důležité funkce stromové zeleně v městské aglomeraci. Její hodnota je vzhledem k současnému vitálnímu stavu těžko nahraditelná. Její případná likvidace by znamenala dlouhodobé vyřazení stabilní plně funkční jednotky, která má v této městské části mnohoznačné významné postavení. Pohlcuje polétavý prach a plynné toxické látky v ovzduší, ovlivňuje mikroklima, působí esteticky či tlumí hluk,“ uzavřel svůj posudek Václav Krpeš, fyziolog z Ostravské univerzity s tím, že doporučuje pravidelnou údržbu založenou na odborné péči a diagnostice ve spolupráci s odbornými institucemi.

Plošné kácení všech lip v této velmi cenné lokalitě v centru Ostravy považuje za nevhodné řešení také dendrolog Zdeněk Mráček. „Tyto stromy rostly příliš dlouho na to, aby byly takto bezohledně plošně skáceny. Vůči obyvatelům a místním občanům jde o nepřijatelný způsob likvidace - obnovy, protože je možné použít rozhodně šetrnější způsob obnovy a zásahu do prostředí parku,“ napsal Mráček ve svém posudku.

Komenského sady jsou pro návštěvníky rájem

Zajezdit si na bruslích, projít se s pejskem, natáhnout se jen tak do trávy, zaběhat si, posedět si na lavičce či korzovat ve stínu stromů se spícím miminkem v kočárku. Tím vším lákají k návštěvě Komenského sady. Ostravský „central park“ na levém břehu řeky Ostravice. Svou příjemnou a klidnou atmosférou přitahují do svého lůna děti, mladé, dospělé i důchodce. „Chodil jsem tady už za mlada a vracím se zde pořád. Co bych taky dělal mezi panelákama, kde je horko a špinavo,“ pochvaloval si včera Komenského sady Miloš Ohnheizer. Tento muž byl jedním z typických návštěvníků parku díky svému doprovodu. Před sebou tlačil kočárek se smějící se vnučkou, vedle něj pak pobíhali dva malí pejsci. „Je to jediný kousíček přírody v Ostravě, kde čistý vzduch i klid,“ dodal Ohnheizer. „Přijeli jsme si tady oddechnout z Poruby, protože tento park je v celém městě vyhlášený. Jsme tady vlastně poprvé, ale už jsme stačili zjistit, že sady jsou ideální pro dovádění na bruslích i jen tak na procházky,“ vyjádřil se pak Petr Blaščík, který bruslil v parku spolu se svou parnerkou. I oni před sebou tlačili kočárek.