„My chodíme na podobné akce pravidelně, protože náš syn je zblázněný do autobusů a všeho, co jezdí. Je dobře, že dopravní podnik takové akce připravuje,“ uvedl návštěvník Jan Valý, který do porubské vozovny dorazil v deštivém počasí v sobotu 5. května dopoledne s celou svou rodinou.

Dopravní podnik připravil tuto akci při příležitosti 35 let autobusů v Porubě a 55 let trolejbusů v Ostravě. Autobusová městská hromadná doprava však funguje v Ostravě již 77l et.

Vznik autobusové dopravy v Ostravě se váže k počátku třicátých let minulého století. Zkušební provoz první autobusové linky tehdejší Společnosti moravských místních drah (SMMD) v Ostravě byl zahájen v dubnu 1930. Důvod, proč začaly v Ostravě jezdit autobusy, byl ten, že kolejová doprava nedokázala spojit některé důležité městské uzly, například železniční nádraží s centrálním náměstím. První trasa začínala na dnešním Masarykově náměstí a byla vedena do Přívozu k chemické továrně. Provoz linky se ale ukázal neefektivní. Proto byla trasa prodloužena až na dnešní Smetanovo náměstí.

V období první republiky měla SMMD zájem o provozování několika dalších linek, a to i do vzdálenějších obcí. Tyto linky ale nezačaly fungovat. Rozvoj autobusové dopravy se omezil na dvě nové městské trasy, které doplnily chybějící spojení mezi centrem Moravské Ostravy a dnešním nádražím Ostrava-Střed. V roce 1934 byla zahájena doprava na lince Denisovo náměstí - dnešní nádraží Ostrava-střed – Mariánské Hory. O tři roky později spojila nová linka Novou radnici s dnešním Masarykovým náměstím, Denisovým náměstím a nádražím Ostrava střed.

Konec třicátých let minulého století se stalzlomempro celou Evropu a přinesl změny také do ostravské autobusové dopravy. Autobusy se totiž začaly významněji podílet na přepravě zaměstnanců do průmyslových podniků. Po druhé světové válce v ostravských ulicích začaly dominovat vozy jednotných typů v unifikovaných nátěrech.