Město Ostrava vlastnilo v bývalé Ispat Nová huť celkem 114 658 kusů akcií, za které dostalo před třemi roky zhruba 60 milionů korun. Cena ve výši 550 korun za jednu akcii byla tehdy doložena znaleckým posudkem a schválena Komisí pro cenné papíry. Zároveň však byly zpracovány jiné znalecké posudky, v nichž byla cena za jednu akcii stanovena na vyšší úrovni. „Právníci nám nyní vysvětlili, že město má právo domáhat se doplacení rozdílu mezi kupní a přiměřenou cenou. Za přiměřenou cenu lze považovat částku 1250 korun za akcii. Město se tak bude soudně domáhat doplacení zhruba osmdesá timilionů korun,“ vysvětlil ostravský primátor Petr Kajnar(ČSSD).

Kvůli výši kupní ceny zažalovali již dříve ostravský hutní podnik i jiní drobní akcionáři. „Chtěli jsme se připojit k jejich žalobě, abychom získali za své akcie více peněz. Soud nám to však nepovolil z právních důvodů. Proto podáme vlastní žalobu,“ řekl Kajnar s tím, že mimosoudní vyrovnání a dohodu s Mittalem nepovažuje za vhodné řešení. „Když o částce rozhodne soud, je to průhledné a nezpochybnitelné,“ míní primátor. Je přesvědčen o tom, že soudní spor nenaruší dobré vztahy mezi ocelářským gigantem a městem. „My tu žalobu musíme podat a pokusit se peníze vymoci. Jinak bychom mohli být nařčeni z toho, že špatně hospodaříme s veřejnými financemi, že jsme nechali vyletět miliony komínem,“ zdůvodnil Kajnar.

„Cena, za kterou se akcie v roce 2004 odkupovaly v rámci povinného veřejného návrhu, byla stanovena znaleckým posudkem a schválena Komisí pro cennépapíry. Podle vedení firmy odpovídala tehdejší hodnotě a situaci firmy. To, že dnes se cena akcií huti pohybuje v jiných číslech, je dáno dramatickým vývojem na trzích s hutními výrobky, a rovněž pozitivním vlivem skupiny Mittal nařízení ostravské huti, zejména její nákupní a obchodní politiku,“ řekla mluvčí společnosti Mittal Steel Ostrava Jana Dronská.