Je přesvědčen o tom, že svým zvednutím ruky za zavedení tohoto opatření nenakládali s majetkem města účelně a hospodárně, nejednali v zájmu občanů a města.

Klub zastupitelů hnutí Ostravak vyzvalo v tomto týdnu primátora Petra Kajnara, aby na program příštího zasedání zastupitelstva města, které by se mělo uskutečnit 30. března, zařadil k projednání bod, který by zrušil přepravu zdarma v městské hromadné dopravě na území Ostravy při vyhlášení signálu regulace.

„Během takzvané Akce Smog jsou poškozováni občané mající dlouhodobou předplatní jízdenku. Lidé, kteří jezdí standardně ráno do práce osobním automobilem, přitom jen s malou pravděpodobností a komplikovaně budou zjišťovat, zda se nechystá či už je vyhlášená smogová situace,“ přiblížil zastupitel Petr Kausta některé důvody, proč by měla být MHD zdarma zrušena.

V současné době náklady na krytí této akce překročily dvacet milionů korun, když tramvaje, autobusy a trolejbusy jezdily v Ostravě zdarma už jednadvacet dní.