Komunální odpad téměř 129 milionů korun, pokuty v silniční dopravě přes 65 milionů korun a nájemné v obecních bytech – téměř 124 miliony korun. Celkem více než 300 000 000 korun. To je částka, kterou dluží Ostravané svému městu.

Vymáhání pohledávek

„Využíváme všech možných postupů, jak tyto pohledávky vymoci. Zaměstnáváme například osm pracovníků, kteří se jejich vymáháním zabývají. Z toho jsou dva v terénu a vykonávají exekutorskou činnost. Spolupracujeme také se šesti exekutorskými domy," uvedl náměstek ostravského primátora Tomáš Petřík s tím, že jen městský exekutor vymůže ročně kolem šesti set tisíc korun.

Hovoří ale jen za pohledávky v oblasti likvidace komunálního odpadu a pokuty v silniční dopravě. Tedy oblasti, ve kterých magistrát zastupuje stát a musí se tedy řídit daňovým řádem. Ten však neumožňuje použít veškeré obchodní metody vymáhání.

„Nemůžeme například tyto pohledávky prodat," vysvětlil Petřík s tím, že město se bude prostřednictvím kraje snažit iniciovat změnu příslušných zákonů. Přesto se ale v posledních dvou letech podařilo, že tato čísla rostou pomaleji.

I tak ale za uplynulý rok narostly o dalších 5,6 milionů korun dluhy Ostravanů za komunální odpad a téměř 3 miliony nezaplatili řidiči za pokuty.

Obecní byty

„Tato situace je podle mého mínění způsobená neuspokojivou ekonomickou situací obyvatel kraje i tohoto města. Z toho důvodu jsme také nenavyšovali, i když nám to zákon umožňuje, poplatek za komunální odpad," doplnil Petřík.

Jiná kapitola jsou obecní byty. S nimi hospodaří městské obvody, které nyní disponují více než 13 tisíci obecními byty. A bojují s pohledávkami převyšujícími 123 miliony korun. V Mariánských Horách a Hulvákách se například rozhodli pohledávky na nájemném, které nemohou vymoci, postoupit vymahačským firmám.

„Snažíme se využívat institut příjemce dávky – přes úřad práce nám zasílají příspěvek na bydlení. Intenzivně pracujeme s klienty také přímo v trénu, a to jak pracovníci majetkového odboru, tak i odboru sociálního. Ty, kteří dluží, upozorňujeme, že mají dluh a neprodloužíme jim smlouvu na byt," uvedla zase mluvčí radnice v Moravské Ostravě a Přívozu, Jana Pondělíčková. V některých obvodech, například v Porubě, pronajímají byt jen na dobu určitou. A ve Slezské Ostravě zaměstnávají pošťáka, který chodí osobně doručovat upomínky z úřadu.