„Vloni nechal Moravskoslezský kraj v hrabovské zóně hustě rozmístit senzory, které měřily kvalitu ovzduší v této lokalitě. I přesto, že to tam podle místních obyvatel zapáchalo, neukázala měření v porovnání s jinými oblastmi krajského města zvýšené hodnoty znečišťujících látek v ovzduší. Čidla totiž nebyla schopna identifikovat konkrétní znečišťující látku či směs látek, které jsou bezpochybně nositeli obtěžující koncentrace pachu. Proto velmi vítám spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, která navrhla a technicky zabezpečí metodu určující druh látky způsobující zápach. Zároveň bude možné v rámci tohoto projektu zjistit i cestu, kterou se pachy do konkrétních míst městských obvodů dostávají, a jak se jich zbavit, “ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Hejtman MS kraje Ivo Vondrák.
Vondrák a Gebauer: Za každého zubaře v důchodu potřebujeme mít tři nové

Dodala, že identifikace konkrétní látky, případně sloučeniny látek s obtěžujícím pachovým vjemem, je základ pro přijetí opatření ze strany veřejné správy. Projekt se bude realizovat do konce letošního roku, budou se na něm podílet také zástupci ostravských městských obvodů Jih, Hrabová a Nová Bělá a také veřejnost.

„V rámci projektu se uskuteční čtyři odběrové kampaně - dvě v teplých a dvě ve studených měsících. Do speciálních kanystrů se 24krát odebere znečištěná vzdušnina, kterou pak odborníci budou analyzovat v laboratoři. Zároveň bude pomocí senzorů sledována meteosituace tak, aby bylo možno identifikovat cestu, kudy se pachově znečištěná vzdušina k místu odběru dostala, a hledat potenciální zdroj zápachu,“ popsala krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš.