Sláva Ostravice-Textilie ožívá. Alespoň svým vzhledem bude připomínat nejslavnější časy z 30. let minulého století. Majitelé totiž byli nuceni změnit vzhled rekonstruované stavby za více než 300 milionů korun a prodloužit termín z června do podzimu tohoto roku.

„Při rekonstrukci se ukázalo, že kvůli technickému stavu exteriérů by instalace lamel vyžadovala nešetrné zásahy do původního zdiva. Zároveň bourací práce odhalily rozsáhlý výskyt dřevomorky. Infikovány byly nejdůležitější prvky krovu, kvůli čemuž musel být odstraněn,“ vysvětlil důvod změny podoby mediální zástupce investora Jindřich Vaněk.

Stejný architekt, nová podoba

Tím se podle něj otevřela možnost stavbu modernizovat jinak a vytvořit dvě nová patra v podobě skleněné nástavby. „Definitivní rozhodnutí opustit původní návrh bylo přijato poté, kdy jsme našli technologii umožňující vizuální návrat Ostravice do její zlaté éry,“ popsal přechod k novému návrhu, s nímž přišel stejně jako s tím předchozím architekt Martin Náhlovský ze studia Master Design.

PŮVODNÍ NÁVRH VIZUALIZACE OSTRAVICE-TEXTILIE

Prosklená dvoupatrová nástavba bude ustoupená a nebude narušovat původní vzhled budovy. „Bylo to doporučení památkářů a zároveň je to obvyklý postup, jak nástavby tohoto typu řešit. Nárožní dům doplněný o dvě nová patra bude ve výsledku o něco nižší než před rekonstrukcí,“ popsal paradox Jindřich Vaněk.

Pomohly fotografie

V tuto chvíli probíhají stavební práce podle původního stavebního povolení, na pozměněných částech se teprve začne pracovat, což je – spolu s výskytem dřevomorky – důvod prodloužení termínu. Investor už má veškerá potřebná povolení. Podobná stavba, jako je nárožní část Ostravice architekta Felixe Neumanna, v Ostravě není.

Prohlídka bývalého obchodního domu Ostravica, 7. září 2022, Ostrava.
Klenot Ostravy: Bourací práce v Ostravici končí, proměna začíná, podívejte se

„Vycházeli jsme proto zejména z dochovaných torz fasády, například fragmentu hlavní římsy. A vodítkem pro nás byly také dobové fotografie Ostravice. Těch ovšem není mnoho, a pokud existují, tak v nedostatečné kvalitě,“ popsal peripetie architekt Martin Náhlovský, jenž přesto nasbíral dostatek podkladních materiálů, aby fasáda co nejvíce odpovídala vzhledu z 30. let minulého století.

Nový název

„Nová Ostravica“, na níž nyní začala instalace střešního světlíku, už také zná svůj budoucí název. Bude se jmenovat Boutique Business Inkubátor Ostravica (BBIO) a poskytne prostor tvůrcům, kreativcům i startupům.

Záběry z módního domu Ostravica-Textilia, květen 2022 v Ostravě.
Obnova Ostravice-Textilie za 300 milionů: budova "skrývala" i tajnou komnatu

Vzniknou v ní kanceláře i zázemí pro jednotlivce a velké firmy, coworking, akustické laboratoře, včetně profesionálně vybaveného nahrávacího a podcastového studia. V přízemí bude restaurace s kavárnou, otevřenou směrem k náměstí Dr. E. Beneše. V suterénu se počítá s vybudováním klubu pro pořádání kulturních a společenských akcí.