A upozornili, že řád nařizuje „ukončit přeregistraci do šedesáti dnů od jejího vyhlášení“ a to se stalo 19. května. Situaci měli v Praze řešit 14. července, nicméně toto zasedání se neuskutečnilo údajně kvůli nízké účasti.

„Předpokládám, že vedení strany ví, co koná. Měl by být stanoven náhradní termín,“ nechal se slyšet Pavel Hrbáč, starosta z Ostravy-Plesné.

Ten jako kolega Petr Mihálik přeregistraci nestihl kvůli pobytu v zahraničí. „Považuji to za vnitřní technickou záležitost strany a dle mých informací náhradní termín žadatelům, mezi které patřím i já, přidělen bude,“ upřesnil starosta a předseda MO Poruba Mihálik.

K nepřeregistrovaným podle dostupných informací patří i Václav Štolba (městský zastupitel, předseda MO ČSSD Hrabůvka), Ivan Tomášek (městský zastupitel) či Ivan Krejčí (režisér, umělecký šéf divadla Komorní scéna Aréna, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dřívější stínový ministr kultury i oblastní volební manažer ČSSD a asistent Lubomíra Zaorálka). Těm a desítkám dalších straníků nyní hrozí, že o členství přijdou. Museli by pak, pokud by chtěli, vstoupit do ČSSD znovu jako nováčci bez určitých práv i povinností vyhrazených mnohaletým sociálním demokratům.

„Toto je dehonestace a vyložená diskriminace zasloužilých členů a členek! Ať si prověřují ty, co jsou sociálními demokraty čvrt roku a sahají po funkcích,“ zlobila se Jiřina Kovářová (74), která do ČSSD vstoupila v roce 1995 a působila i v sociálnědemokratickém klubu seniorů na celorepublikové úrovni. „Kde je náhradní termín? Jestli chtějí takto jednat s lidmi, pak ať se nediví po volbách,“ prohlásila.

Tomáš Urbánek, který nestihl přeregistraci pro pracovní vytížení, šel ještě dále: „Podal jsem stížnost! Štve mě to, já chci v sociální demokracii zůstat. Očekávám, že na to bude vedení naší strany reagovat.“ Naopak bývalý radní, zastupitel a předseda finančního výboru v Radvanicích a Bartovicích Vladimír Majer ze znechucení jako člen skončil. V sociální demokracii se angažoval dvacet roků.

Ostravská předsedkyně ČSSD Jana Vajdíková už dříve uvedla, že zvěsti o „černých duších“ nejsou pravdivá, a že důvodem neúčasti řady straníků u přeregistrace je právě její nedůstojnost. „Budeme požadovat, aby ti hovořící o nesrovnalostech vysvětlili svá tvrzení poškozující ostravskou organizaci a doložili je i konkrétními údaji,“ zdůraznila.

Další postup je na předsednictvu
Ostravský „oříšek“ nyní čeká na rozlousknutí nejvyšším vedením ČSSD které ostatně přeregistraci nařídilo a kdoví, jestli ne i za pomoci právních expertů. Aby se kvůli němu nedostalo do rozporu s regulemi své strany. „Zprávu o přeregistraci i případné náhradní termíny musí schválit předsednictvo ČSSD, které bohužel nebylo na posledním zasedání usnášeníschopné. Další postup proto nyní řešíme tak, aby celá přeregistrace proběhla řádně a v souladu se stanovami,“ informoval mluvčí sociální demokracie Mikuláš Klang.