Deník se zajímal, jestli režim snížené výroby pokračuje a zda se celá situace nedotkla či nedotkne zaměstnanosti. Mluvčí huti Liberty Ostrava Barbora Černá potvrdila, že režim snížené výroby pokračuje nadále.

„Firma neodstavuje žádná výrobní zařízení. Snížení výroby probíhá cestou zpomalení výroby. V případě zaměstnanců je ve větší míře čerpána dovolená, Část jich je přesouvána na jiné činnosti, zejména se jedná o práci, kterou dosud prováděli externí pracovníci – opravy, údržba, čištění a podobné. To platí i pro dceřiné společnosti,“ upřesnila mluvčí huti.

Deník se zajímal i o to, zda bude režim snížené výroby pokračovat i v dalších týdnech srpna a jaký je výhled na další období. „Situaci vyhodnocujeme každý den, abychom mohli rychle zareagovat na změny. V polovině srpna čekáme reakci EU,“ odpověděla Barbora Černá.

Jak dále vysvětlila, dovoz levné oceli do Evropy vzrostl meziročně o 13 procent na 39,2 milionu tun, což představuje roční výrobu 15 velkých hutních podniků velikosti českých integrovaných hutí.

„Kvóty na dovoz oceli se už letošním roce uvolnily o 10 procent, zatímco trh stagnuje. Rozhodně nevidíme potřebu jejich dalšího rozšíření, ale právě naopak: je potřeba je nastavit tak, aby odrážely situaci na trhu. V reakci na náš podnět nám Cecilia Malmströmová jménem Evropské komise (EK) sdělila, že komise v současné době provádí technickou analýzu a že obavy výrobců oceli v EU bere velmi vážně. Přezkum ochranných opatření uspíšila EK o šest týdnů, aby případné změny mohla provést co nejdříve. Závěry plánuje EK zveřejnit do poloviny srpna, konzultace s členskými státy proběhne na počátku záři, aby případné úpravy mohly být provedeny do 1. října 2019,“ dodala Barbora Černá.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňNa otázku, zda má vedení huti připraveno i černé scénáře v podobě propouštění části zaměstnanců, mluvčí odpověděla: „Situaci stále vyhodnocujeme. Probíhají pravidelné schůzky mezi vedením huti s předsedy odborových organizací, v případě urgentních záležitostí se organizují okamžitá jednání.“

Zástupce odborářů z huti Petr Slanina uvedl, že aby firmy, které vyrábějí ocel v EU, mohly být konkurenceschopné, musejí dovozci ze zemí mimo Unii dodržovat srovnatelné podmínky, jaké platí pro zdejší producenty oceli. „Platí to určitě i pro pracovní podmínky a dodržování ekologických parametrů. A pokud takové parametry nedodržují, tak se EU dovozům musí bránit nějakými opatřeními. Třeba daňovými či dalšími, které jejich levné dovozy prodraží. Pokud se ale kvóty na dovoz oceli budou zvyšovat bez zmíněných opatření, mohlo by to mít pro oceláře v EU hodně neblahé důsledky,“ dodal odborář.

Plánovaná roční produkce oceli Liberty Ostrava je 2,2 milionu tun. Letos se očekává snížení produkce zhruba o 20 procent. Liberty Ostrava má včetně dceřiných společností 6,5 tisíce zaměstnanců, z toho mateřská firma zaměstnává 4,4 tisíce lidí.