Ministerstvo už podruhé zkoumalo kvalitu ve všech přímo řízených nemocnicích a dvanácti psychiatrických léčebnách. Celkem se do něj zapojilo 27 zdravotnických zařízení a formou dotazníků se jej zúčastnilo více než 23 tisíc pacientů. Návratnost dotazníků přitom byla kolem 70 procent.

Jaké máte zkušenosti se svou nemocnicí vy? Diskutujte pod článkem.

„Stejně jako v předchozím šetření jsou nejvíce spokojení pacienti z fakultních nemocnic Ostrava, Plzeň a Hradec Králové. Ze specializovaných zařízení je nejlépe hodnocen Masarykův onkologický ústav Brno, který získal nejvyšší hodnocení ze všech 27 zařízení,“ přiblížila výsledky průzkumu náměstkyně ministryně zdravotnictví pro zdravotní péči Markéta Hellerová.

Pacienti kladně hodnotí hlavně dobu čekání na přijetí vzhledem ke zdravotnímu stavu, dodržování termínu přijetí, kontinuitu informací od personálu, frekvenci návštěv ošetřujícího lékaře, tišení bolesti, zapojení rodiny nebo informace o péči a užívání léků po propuštění.

Nevětší spokojenost projevovali pacienti z oddělení nukleární medicíny, pracovního lékařství, plastické chirurgie, rehabilitace, onkologie a radiologie. „Získali jsme relevantní informace o kvalitě poskytovaných zdravotních služeb v jednotlivých zařízeních. Jsou přínosné nejen pro pacienty, ale také pro vedení nemocnic. Mohou totiž lépe zlepšovat své služby,“ prohlásila ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová.

Výzkum totiž odhalil také mnohé nedostatky. Pacienti si nejvíce stěžovali na představování lékařů, nedostatek soukromí při probírání zdravotního stavu, srozumitelnost odpovědí lékaře či dobu ranního buzení.

O výzkum, ve kterém chce ministerstvo i nadále pokračovat, začínají mít zájem také ostatní nemocnice. Jde totiž o jediný relevantní průzkum v Česku srovnatelný s mezinárodními standardy.


Kde jsou pacienti nejspokojenější


FAKULTNÍ NEMOCNICE

FN Ostrava 82,6% (2894)
FN Plzeň 81,8% (2414)
FN Hradec Králové 81,7% (1428)
FN U svaté Anny v Brně 78,7% (1461)
Všeobecná fakultní nemocnice Praha 78,5% (1768)
FN Olomouc 78,5% (1371)
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 77,6% (988)
FN v Motole 77,5% (1582)
FN Královské Vinohrady 76,2% (1303)
FN Brno 75,0% (1854)
FN Na Bulovce 74,3% (1199)
SPECIALIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Masarykův onkologický ústav Brno 85,8% (611)
Nemocnice Na Homolce 84,2% (709)
Úrazová nemocnice v Brně 81,0% (556)
Ústav pro péči o matku a dítě 78,3% (174)

(procenta udávají spokojené pacienty, číslo v závorce počet odpovídajících)
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, STEM/MARK, a.s.