Roska při pořádání této akce spolupracuje s RS Centrem neurologické kliniky ostravské fakultní nemocnice.

„Světového dne roztroušené sklerózy se zúčastní špičkoví odborníci, kteří se léčbě roztroušené sklerózy v ČR věnují. Se svými příspěvky například vystoupí lékaři z ostravské fakultní nemocnice. Přednášet bude například lékařka Olga Zapletalová či její kolega z neurologické kliniky Pavel Hradílek. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Martínek," upřesnila za pořadatele šéfka ostravské Rosky Naďa Nováková.

K tématu

ROSKA OSTRAVA pořádá pro lidi s roztroušenou sklerózou aktivity zaměřené zejména na posílení fyzické a psychické kondice, a v neposlední řadě také na udržení soběstačnosti nemocných po co nejdelší dobu. „K dnešnímu dni má naše organizace 140 členů s touto diagnózou, z toho 40 členů je imobilních. Zájemcům nabízíme pravidelné týdenní cvičení přizpůsobené imobilním, mobilním a zdatnější mají možnost navštěvovat cvičení Pilates. Pro všechny členy zajišťujeme jízdu na koni i hipoterapii, jednou měsíčně plavání v lázních Klimkovice a v rehabilitačním bazénu ostravské fakultní nemocnice. Tyto aktivity pořádáme v průběhu roku a jejich cílem je nejen přinést nové informace v oblasti léčby a rehabilitace roztroušené sklerózy, ale také v oblasti sociálních služeb a dávek. Chceme, aby docházelo k prohlubování informovanosti pacientů, jejich rodinných příslušníků, ale i široké veřejnosti o problematice roztroušené sklerózy," dodala šéfka ostravské Rosky.