Do žebříčku se jich z Česka dostalo šest. Při klasifikaci škol se brala v úvahu kvalita vyučování i výzkumu, publikace, zahraniční spolupráce a také úspěšnost přenosu výzkumu do praxe. Ostravská univerzita se na všechny tyto oblasti v posledních letech intenzivně soustředí.

Analýza rankignové společnosti THE sleduje 13 výkonnostních indikátorů. V tomto konkrétním výběru je zároveň upravuje tak, aby dávaly menší důraz na všeobecné renomé sledovaných institucí a více reflektovaly jejich společenskou úlohu.

„THE obecně patří mezi ty, kteří se snaží školy hodnotit multikriteriálně a hledají při svých srovnáních nové strategie. Ve výsledku pak nesledují jen to, kdo ‚dělá dobrou vědu a skvěle učí‘,“ komentuje prestižní hodnocení prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ostravské univerzity docent Pavel Drozd.

Ostravská univerzita už několik let pracuje na celkové proměně svého akademického prostředí, což se teď projevilo i ve vynikajícím umístění v žebříčku mladých univerzit.

„Klíčem pro dosažení vysoké kvality je excelentní výzkum, protože pokud děláte výzkum, máte dobré projekty a internacionalizaci, transfer do praxe a přitahujete zahraniční studenty a partnery. To se potom odráží ve výuce, ovlivňuje to počet doktorandů a pracovníků na studenta a také celkové příjmy,“ představuje výčet důležitých indikátorů hodnocení prorektor Drozd.

„V uplynulých letech jsme se soustředili na podporu nových výzkumných týmů a vědeckých disciplín jako je fyzika nanomateriálů, genetická antropologie, buněčná terapie nebo edukační média,“ jmenuje prorektor Drozd konkrétní aktivity probíhající na Ostravské univerzitě.

„Podmínkou interních projektů bylo zapojení nových excelentních pracovníků ze zahraničí, což přineslo řadu úspěchů ve formě publikací a mezinárodní spolupráce. Zároveň jsme budovali centrum pro transfer poznatků a technologií, protože tam jsme cítili slabé místo. Další klíčovou oblastí bylo řízení lidských zdrojů, které se právě na českých univerzitách ukázalo jako dlouhodobě značně opomíjené,“ upřesňuje prorektor Drozd.

Díky své velkosti a relativnímu mládí je Ostravská dynamickou univerzitou. „Momentálně budujeme v centru města dvě nová unikátní pracoviště za skoro miliardu korun – jedno zaměřené na studium lidského pohybu a druhé na uměleckou činnost. Také se snažíme o to, aby student nebyl jen číslo do statistiky, ale abychom z něj formovali skvělého absolventa, který se k nám bude rád vracet. To, co je pro nás poměrně unikátní, je naše aktivní zapojení do života města a regionu, od kterých zároveň cítíme silnou podporu,“ charakterizuje prorektor Drozd atmosféru na Ostravské univerzitě, která momentálně připravuje dva nové velké projekty, které se soustředí na podporu hlavních směrů výzkumu na OU – jeden v oblasti společenských a humanitních věd a jeden v oblasti biomedicíny.