„Soud dává najevo, že přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, je v pořádku. Je to nešťastný vzkaz všem akademikům a hlavně studentům,“ komentuje červencové rozhodnutí Krajského souduv Ostravě rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Ostravská univerzita obdržela písemný rozsudek soudu s děkanem Arnoštem Martínkem. Vy jste dříve avizoval, že do jeho doručení nebudete rozhodnutí soudu komentovat. Můžete se nyní k rozsudku vyjádřit?
Doufal jsem, že po doručení rozsudku lépe porozumím červencovému rozhodnutí soudu. Ten tehdy zrušil mé rozhodnutí o odvolání děkana a já jsem předpokládal, že v rozsudku najdu pádné argumenty. Ale tak tomu bohužel není. Soud v něm naopak hlavní argumenty žalobce, tedy děkana Martínka – odmítl, že by byl akademický senát nesprávně obsazen. Dále odmítl vady písemné formy a také argument absentujícího vymezení manažerského selhání v podnětu. Jediné, co soud považoval za nezákonné, byl údajně nedostatečný popis závadného chování děkana Martínka v mém rozhodnutí. Jinými slovy, soudu nevadily důvody, proč jsem děkana Martínka odvolal, ale vadilo mu, jakým způsobem jsem napsal svoje rozhodnutí. A jen proto tedy mé rozhodnutí o odvolání děkana Martínka zrušil.

Tisková konference Ostravské Univerzity - lékařské fakulty, 30. července 2018 v Ostravě. Na snímku tehdejší děkan Lékařské fakulty OU Arnošt Martínek.
Soud zrušil rozhodnutí o odvolání děkana Martínka z lékařské fakulty v Ostravě

Měl jste výhrady také k průběhu jednání soudu. Jaké konkrétně?
Ač jsem byl žalovaný, nebylo mi dáno slovo, abych mohl cokoli říci. Také rozsudek byl vynesen zhruba osm minut po skončení ústního jednání. Bylo jasné, že soud měl jeho podobu již předem připravenu. Právně je to asi v pořádku. Jako občan ale nerozumím tomu, proč je nutné konat jednání, kterého se zúčastní desítky lidí, stojí patrně dost peněz a výsledek je dán předem. A po vynesení rozsudku jsme příliš nerozuměli argumentům soudu, proto jsem chtěl se svým vyjádřením počkat na plné znění rozsudku.

Soud údajně nemohl přezkoumat důvody odvolání děkana Martínka, protože z vaší strany nebyly řádně vyjádřeny…
Ano, takto se skutečně do médií soudce vyjádřil. Rád bych zopakoval, že hlavním důvodem odvolání děkana Lékařské fakulty bylo přijetí 24 studentů, kteří nesložili přijímací zkoušky a byli přijati protizákonně, což je nezpochybnitelně zdokumentováno. Proto nerozumím tomu, co na této skutečnosti nelze přezkoumat. Bude-li soudní řízení pokračovat, mohu přivést 24 náhodně vybraných uchazečů ze stovek dalších, kteří zkoušky úspěšně složili, a přesto přijati nebyli, a kterým toto rozhodnutí negativně, a možná nenávratně změnilo život.

Soudce se také pozastavoval nad tím, proč jste děkana Arnošta Martínka do funkce jmenoval i přesto, že se už o problému u přijímacích zkoušek vědělo.
Pominu-li fakt, že soud měl hodnotit odvolání, nikoli předchozí jmenování děkana, ani této argumentaci nerozumím. Informace o neoprávněném přijetí studentů se objevily v médiích jen několik dnů před plánovaným jmenováním děkana, a nejmenovat děkana na základě neověřených mediálních zpráv podle mého názoru nelze. Ve vědě, a předpokládal bych, že i v právu, je nutno vše jednoznačně prokázat, což v době jmenování děkana nebylo možné. Interní audit i audit Národního akreditačního úřadu proběhly pochopitelně až po delší době.

První den školního roku 2020/2021 v ZŠ Porubská v Ostravě-Porubě, kde byly na scéně roušky, zpocení rodiče a natěšené i uplakané děti.
OBRAZEM: Roušky, pláč, smích, zpocení rodiče. V Ostravě začal další školní rok

Co by se stalo, kdybyste tehdy děkana nejmenoval?
Ponechat fakultu bez vedení po dobu několika dalších měsíců, a to pouze na základě – znovu zdůrazňuji, v té době nijak neověřené mediální zprávy – by bylo nezodpovědné i u stabilizované instituce. U fakulty, ve které je řada rozporů a probíhá příprava na obhájení akreditace nejdůležitějšího oboru, kterým je všeobecné lékařství, je to nemyslitelné. Navíc lze předpokládat, že by se Arnošt Martínek rovněž obrátil na soud. Je otázka, zda by pak v případném rozsudku rovněž nezazněla obdobná, byť obrácená věta, tedy „rektor ve svém rozhodnutí žádným způsobem nevysvětlil, proč pana docenta Martínka nejmenoval do funkce…“.

Co tedy toto rozhodnutí soudu podle vás signalizuje?
Soud tímto dává najevo, že přijetí velkého počtu studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení na úkor stovek lepších, je vlastně v pořádku a nevadí. Je to, dle mého názoru, velmi nešťastný vzkaz všem akademikům a hlavně studentům, kteří se na vysoké školy hlásili a hlásit budou. Také to relativizuje roli akademických orgánů včetně univerzitních senátů. Soud v tomto případě nehlídá právo, ale posuzuje to, co by měli posuzovat právě akademicia senáty. Ale co je možná nejdůležitější – podle rozsudku dnes rektor prakticky nemůže bezpečně odvolat děkana, i když tento děkan porušuje zákon. A nejde jen o Ostravskou univerzitu, dopady rozsudku pocítí všechny vysoké školy v celé České republice. Rozhodnutí soudu ale pochopitelně respektujeme.

Spor s vámi vedl i předchozí děkan docent Zonča. Zde už je rozhodnuto?
Ano. Přestože se opakovaně ve veřejném prostoru objevovalo, že Lékařská fakulta naší univerzity má dva děkany, prakticky tomu tak nebylo. Já jsem předběžným opatřením nařídil jednomu z nich, docentu Zončovi, aby se zdržel všech kroků a fakticky funkci děkana nevykonával. On toto napadl u soudu a Krajský soud mu dal za pravdu. Nejvyšší správní soud, na který jsme se obrátili, vytkl Krajskému soudu, že se našimi argumenty nezabýval, vrátil mu věc k přezkoumání a Krajský soud nyní v červenci novým rozhodnutím žalobu Zonči zamítl. Toto rozhodnutí považuji pro akademický svět za pozitivní, ukazuje, že naše řešení „problému dvou děkanů“ bylo v zásadě správné a lze ho v obdobných situacích použít. To bohužel nemohu říci o aktuálním rozhodnutí soudu ve věci děkana Arnošta Martínka, které dává skutečně negativní vzkaz do akademické sféry.

V červenci Arnošt Martínek oznámil, že bude rezignovat, což bylo v reakci na nezískání akreditace oboru Všeobecného lékařství. Co fakultu nyní čeká? Dokážete nastínit možný pozitivní a negativní scénář?
I v letních měsících kolegové z fakulty udělali v přípravě nové žádosti o akreditaci mnoho práce, bylo vypsáno několik výběrových řízení na přednosty klinik a v nejbližší době budou vypsána další, před několika dny jsem jednal s ministrem zdravotnictví o možnostech pomoci a je naplánováno setkání s ministrem školství i s děkany ostatních lékařských fakult. Pevně věřím, že Lékařskou fakultu na Ostravské univerzitě uhájíme. Docent Arnošt Martínek však doposud nerezignoval, takže konkrétnější scénáře nelze předjímat. 

K TÉMATU

Tisková konference Ostravské Univerzity - lékařské fakulty, 30. července 2018 v Ostravě. Na snímku tehdejší děkan Lékařské fakulty OU Arnošt Martínek.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňZ historie soudního sporu:

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata v prosinci 2019 navrhl odvolání Arnošta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Rozhodl se tak poté, co se prokázalo, že Martínek svým podpisem přijímal i uchazeče, kteří nezvládli přijímací zkoušky. Akademický senát Latův návrh na odvolání schválil. Martínek se rozhodl Latu žalovat a soud nyní rozhodl, že jeho odvolání z funkce děkana není platné. Mezitím však Lékařská fakulta Ostravské univerzity neuspěla při obnově platnosti akreditace oboru Všeobecného lékařství a krátce poté děkan Martínek oznámil, že rezignuje. V úterý 1. září děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek oznámil, že bude abdikovat ke dni, kdy se akademický senát usnese o návrhu na jmenování nového děkana.

Ilustrační foto.
Jsou tu nové jízdní řády a řadu lidí štvou. Zejména ty, kdo dojíždějí do Ostravy