Ostravská univerzita (OU) se v tomto srovnání umístila na 2. místě, při klasifikaci škol se brala v úvahu kvalita vyučování i výzkumu, publikace, zahraniční spolupráce a také úspěšnost přenosu výzkumu do praxe. Ostravská univerzita se na všechny tyto oblasti v posledních letech intenzivně soustředí.

„THE obecně patří mezi ty, kteří se snaží školy hodnotit multikriteriálně a hledají při svých srovnáních nové strategie. Ve výsledku pak nesledují jen to, kdo ‚dělá dobrou vědu a skvěle učí‘,“ komentuje hodnocení prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ostravské univerzity docent Pavel Drozd.Podle jeho slov je klíčem pro dosažení vysoké kvality excelentní výzkum související s dobrými projekty, internacionalizací a transferem do praxe, které přitahují zahraniční studenty a partnery.

„To se potom odráží ve výuce, ovlivňuje počet doktorandů a pracovníků na studenta a také celkové příjmy,“ představuje výčet důležitých indikátorů hodnocení prorektor Drozd.

V uplynulých letech se ve svých aktivitách OU soustředila na podporu nových výzkumných týmů a vědeckých disciplín jako je fyzika nanomateriálů, genetická antropologie, buněčná terapie nebo edukační média, další klíčovou oblastí bylo řízení lidských zdrojů, které se právě na českých univerzitách ukázalo jako dlouhodobě značně opomíjené.Ostravská univerzita momentálně připravuje dva nové velké projekty, které se soustředí na podporu hlavních směrů výzkumu – jeden v oblasti společenských a humanitních věd a jeden v oblasti biomedicíny.