Na Štědrý den uplynulo 60 let od okamžiku, kdy byla poprvé slavnostně zapálena vysoká pec č. 3., která dodnes slouží k výrobě surového železa.

"Pec míru, jak ji pokřtili sami stavitelé, byla v době svého vzniku nejmodernější vysokou pecí v tehdejší Nové huti," vysvětluje důležitost historické události mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Články k aktuálnímu dění v AMO najdete zde

Na Štědrý den roku 1958, pár minut po osmé hodině ranní, pec zapálil tehdejší ministr hutního průmyslu a rudných dolů Václav Černý.

"K obsluze pece byli přiděleni ti nejzkušenější pracovníci, kteří se s moderním zařízením seznamovali už v průběhu dokončovacích prací. První den provozu VP3 vyprodukovala 200 tun železa," doplnila mluvčí.

VP3 má celosvařovanou konstrukci a měří 68,5 metru. Její ohřívače větru (tři kužely vedle VP) měří 40 metrů.

Dobový tisk popsal Štědrý večer na vysoké peci velmi poeticky: „Taviči oslavili své Vánoce u pecí. Místo koled jim zpíval hukot nové pece. Místo prskavek sršely obrovské jiskry od potoků železa.“

K TÉMATU
Ačkoli státní plán stanovil jako datum zahájení zkušebního provozu 1. leden 1959, montéři chtěli pec dokončit do Vánoc roku 1958. „Ještě týden před Vánoci ale nebylo jasné, kdy se bude tavit železo. Dosud totiž nebyla k peci přivedena voda, nebyla hotova odlévárna, ani nebyla položena kolej, po níž by veroniky vozily surové železo. Obrovským pracovním nasazením se ale podařilo pec do Vánoc skutečně dokončit a zkrátit dobu montáže oproti první peci o devět měsíců,“ popisuje archivářka akreditovaného archivu ArcelorMittal Ostrava Hana Benkeová.