„Dříve jsme byli ve třech budovách. Nyní jsme střední školu zdravotnickou sestěhovali do budovy v ulici 1. máje do Mariánských Hor a vyšší odborná škola bude v Jeremenkově ulici ve Vítkovicích. Třetí budovu pomalu vyklízíme," říká ředitelka školy Jana Foltýnová.

Jediná v Ostravě

Ve střední zdravotnické škole, která letos slaví 80 let od svého založení a je jediná v Ostravě, studuje nyní na 650 studentek a studentů. Vybírat si mohou z pěti oborů Asistent zubního technika, Laboratorní asistent, Nutriční asistent, Zdravotnické lyceum a Zdravotnický asistent. Pokud vás překvapí, že odtud jako dříve neodchází zdravotní sestry, podle současné školské legislativy maturita na střední zdravotnické škole nestačí pro výkon povolání samostatné všeobecné sestry. Poté je třeba si vzdělání dále doplnit. Při ostravské „zdrávce" je to možné na vyšší odborné škole zdravotnické, mimochodem jediné v kraji. Studovat zde je možné i kombinovanou formou, což je obdoba dálkového studia na střední škole. Od září se posadí do lavic na 450 studentů oborů Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný nutriční terapeut a Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná všeobecná sestra.

„Podle počtu přihlášek ke studiu je velký zájem o obor Asistent zubního technika. Jde o zubního technika, který pracuje v laboratoři a modeluje například protézy," uvedla Foltýnová. Jak doplnila, ani nyní nemají problém s naplňováním tříd jako na jiných školách, nicméně připouští, že se v posledních letech nepříznivý demografický vývoj projevil také u nich. „Třídy už nejsou třeba naplněné na třicet žáků jako dříve."

Netají se ani plány do budoucna. Na škole by chtěla otevřít obor dentální hygienistka, který se dnes studuje na Slovensku a na Moravě jen v Brně.

„Dentální hygienistka by měla pracovat zejména v oblasti prevence. Měla by klienta naučit, jak se správně ošetřuje chrup a dásně, aby mu nevznikaly kazy. Měla by také převzít některé drobné úkony, které dnes dělá zubní lékař. Udělali jsme si průzkum a lékaři o ně zájem mají," říká Foltýnová. Pokud vše půjde dobře, mohli by studenti nastoupit do tohoto oboru už v září 2014.

Iva Mušálková