„Jsem přesvědčena o tom, že se nám podařilo najít odborníka, který naváže na skvělou práci předchozího pana ředitele Petra Čolase, a dále bude zvyšovat renomé ostravské zoo. Vybraný uchazeč vzešel z výběrového řízení s jednomyslným rozhodnutím poroty. Nový ředitel zaujal komisi vizí jejího dalšího rozvoje nejen na poli ochranářském a botanickém, ale také v oblasti lidských zdrojů a návrhu opatření v souvislosti se současným nouzovým stavem,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

A kdo jím nakonec je? Vítězem dvoukolového výběrového řízení se stal padesátiletý Jiří Novák, současný vedoucí zoologického oddělení, který v příspěvkové organizaci města pracuje od roku 1998. Do funkce nastupuje 1. dubna.

Ilustrační foto.
Zoo Ostrava stále patří mezi nejnavštěvovanější cíle českých turistů

Výběrové řízení bylo dvoukolové. Přihlášky zájemci odevzdávali do 26. února. V prvním kole posoudila komise šest přihlášek a do druhého kola pozvala čtyři uchazeče, kteří splnili podmínky. V něm prezentovali vlastní vizi fungování a rozvoje organizace. Vypracovány byly také jejich psychologické profily. Výběrová komise byla devítičlenná, předsedal jí ostravský primátor Tomáš Macura. Z celkového počtu bylo pět odborníků, a to zástupců Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Ministerstva životního prostředí a Krajské veterinární správy.

„Jako prezident unie se těším na spolupráci s ostravskou zoo a jejím novým ředitelem. Jako ředitel košické zoo chci vyzvednout letitou spolupráci s místní zoologickou zahradou, která je pro nás důležitým partnerem. Nového ředitele považuji za velkého odborníka se zkušenostmi od nás i ze zahraničí, který může ostravskou zoo posunout zase o něco dál. Ocenit bych chtěl také průběh výběrového řízení, jehož realizaci považuji za velmi profesionální,“ uvedl Erich Kočner, prezident unie a ředitel Zoo Košice.

Klaun černotělý ve stáří 19 dnů.
Mořská rybka malý klaun vybojovala pro Zoo Ostrava bronz za chovatelský úspěch

K TÉMATU

Jiří Novák se narodil 7. prosince 1970. Vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity a vzdělání v oblasti biologie si rozšířil na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V ostravské zoo pracoval nejdříve jako ošetřovatel cizokrajných zvířat, následně jako zoolog, který zodpovídal za chod části zoo se šelmami, malými savci, ptáky, plazy a dalšími zvířaty. V roce 2008 se stal vedoucím zoologického oddělení, kde vedl 60 zaměstnanců. Vytvořil jednotnou koncepci a strategii chovu zvířat, zajistil významný nárůst počtu druhů i počtu zvířat. V roce 2014 se stal druhým statutárním zástupcem ředitele. Je koordinátorem odborné komise pro malé kočkovité šelmy v rámci Unie českých a slovenských zoo, členem dalších odborných komisí i lektorem kurzů chovatel a ošetřovatel zvířat akreditovaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Věnuje se také odborně-popularizační činnosti. Spolupracuje se zoologickými zahradami, záchrannými centry i univerzitami a přírodovědnými muzei.

Nový komplex šesti voliér v ZOO Ostrava (sovy pálené, sýčci obecní, sýci rousní, kulíšci nejmenší, puštíci bělaví a orli královští), 23. června 2020 v Ostravě.
Vzácné druhy sov a orlů v ostravské zoo mají nové bydlení

Na post ředitele bylo požadováno vysokoškolské vzdělání s minimálně pětiletou praxí na vedoucí pozici v prostředí zoologických zahrad nebo ochrany přírody. Vyžadovány byly vysoké znalosti v oblasti práce se zvířaty, welfare, ochrany druhů a životního prostředí, a dále manažerské, organizační, komunikační a prezentační schopnosti. Spolu s přihláškou uchazeči doložili životopis, svou koncepci rozvoje zoo, doklad o vzdělání a výpis z rejstříku trestů.

Zesnulý ředitel Petr Čolas řídil ostravskou zoo šestnáct let, přičemž v organizaci pracoval již od roku 1990 na různých pozicích. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům, který zapojil ostravskou zoo do celosvětových programů záchranného chovu zvířat. Byl propagátorem jednotné chovatelské a ochranářské strategie moderních zoologických zahrad. V ostravské zoo prosadil modernizaci pavilonů, které nyní odpovídají nejpřísnějším světovým standardům chovu zvířat. Za jeho působení ve funkci ředitele se ostravská zoo proměnila v jednu z největších atrakcí regionu, zařadila se jednoznačně k nejnavštěvovanějším turistickým cílům České republiky, stala se místem odpočinku i poučení a vítaným cílem pro pravidelné procházky pro mnoho Ostravanů, zejména pro rodiny s dětmi.