Oficiální název ostravské zoo nyní tedy zní Zoologická zahrada Ostrava a botanický park, p. o.

„O tom, že ostravská zoologická zahrada se vedle chovu vzácných a ohrožených druhů zvířat věnuje intenzivně i aktivitám spojenými s rostlinami, se návštěvníci přesvědčují již celou řádku let. Dnes se botanická stránka činnosti oficiálně dostala i do názvu organizace. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města Ostravy,“ uvedla ve čtvrtek odpoledne v tiskové zprávě mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

V roce 2005 byla Zoo Ostrava jedním ze zakládajících členů Unie botanických zahrad v roce.

„Botanický směr ostravské zoologické zahrady bezesporu předurčilo umístění v unikátní přírodní lokalitě Velkého ostravského lesa. Že se jedná o botanicky velmi cenné území, potvrdil i botanický výzkum, který zde probíhal v roce 2003. Při něm bylo zjištěno téměř 450 druhů planě rostoucích rostlin z 68 čeledí,“ připomněla dále mluvčí.

Nejvýznamnější dominantou původních lesních porostů jsou exempláře buku lesního. Stáří těchto stromů je odhadováno na 100 až 150 let.

Botanické stezky

V areálu ostravské zoo se nachází tři botanické stezky – Cesta vody, Cesta stínu a Cesta lesa - v celkové délce téměř 6 km, dva pěstební skleníky s kolekcí tropických a subtropických rostlin, Rododendron park a expozice Zahradní umění Dálného východu s kolekcí bonsají a ornamentálních stromů.

„Botanický park je již řadu let nedílnou součástí zoologické zahrady, plní funkce vzdělávací a rekreační, rozšiřuje a zlepšuje péči o unikátní přírodní areál. Rozšíření a doplnění názvu zoologické zahrady o botanický park je tak přirozeným vyústěním našich botanických a ochranářských aktivit,“ dodává Petr Čolas.