K takovým stavbám rozhodně patří národní domy, které svědčí o probuzeném kulturním životě ostravských vlasteneckých spolků na přelomu 19. a 20. století.

Tehdy byla Ostrava místem, kde se střetávaly české, německé, polské a židovské kulturní proudy, které tehdejšímu městskému životu dodávaly na pestrosti. Národní domy sloužily jako centra kulturního života. Scházely se v nich vlastenecké spolky, konaly se zde koncerty, divadlo, jejich součástí byly i restaurace.

Český dům byl první

Jako první byl v roce 1894 postaven český Národní dům, který stojí dodnes v ulici Čs. legií v centru Ostravy a sídlí v něm Divadlo Jiřího Myrona. Otevření Národního domu 16. a 17. června 1894 se stalo velkolepou národní slavností, která byla zakončena ochotnickým divadelním představením hry Paní mincmistrová od Ladislava Stroupežnického.

close ČESKÝ DŮM slouží i dnes jako kulturní instituce. zoom_in

O významu českého Národního domu svědčí to, že k jeho slavným hostům v předválečné době a za první republiky patřili mimo jiné první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, cestovatel Emil Holub, spisovatel Jaroslav Vrchlický, konaly se zde výstavy významných českých umělců, například Mikoláše Alše, Josefa Václava Myslbeka či Maxe Švabinského, koncerty houslisty Jana Kubelíka, České filharmonie nebo orchestru pražského Národního divadla. Své kulturní poslání, i když pod jiným názvem, plní tento dům dodnes.

V reakci na český dům se němečtí Ostravané rozhodli vybudovat také své kulturní centrum, totiž Německý dům (Deutsches Haus), který byl dokončen v roce 1895, o rok později než český. Návrh bohatě zdobené stavby ve stylu nizozemské renesance vytvořil Felix Neumann, ostravský architekt židovského původu, autor celé řady domů v Moravské Ostravě na přelomu století.

Německý dům, kterému Češi začali posměšně říkat Trucburk, měl divadelní sál pro šest set lidí, restauraci, v přilehlé zahradě se nacházely hudební pavilon s hledištěm pro 120 lidí a kuželna. Německý dům stával na dnešním náměstí Dr. Edvarda Beneše, které je od té doby vlastně prolukou po této stavbě. Na konci druhé světové války byl Německý dům během leteckého bombardování poškozen.

Přesný rozsah škod dnes už nelze zjistit, ale tato událost v prvních poválečných měsících společně s všudypřítomnou protiněmeckou nenávistí posloužila jako záminka k demolici Německého domu, o které bylo rozhodnuto 10. května 1945, tedy dva dny po ukončení druhé světové války. Německý dům museli rozebírat internovaní Němci. Tato událost je jednou z chmurných kapitol v dějinách Ostravy.

Polský je nejmladší

close POLSKÝ DŮM. Secesní památka má nového majitele. zoom_in

Třetím a nejpozději postaveným národním domem je Polský dům, který dodnes stojí v Poděbradově ulici v centru Ostravy a je chráněnou památkou. Tento secesní skvost vybudovali Poláci, kteří přišli do Ostravy za prací, v roce 1900.

Tehdy byla v Polském domě knihovna, čítárna, škola pro analfabety, byla zde hrána ochotnická divadelní představení, konaly se plesy, přednášky, schůze polských spolků a sídlila zde také Polská sociálně demokratická strana. Později, v šedesátých letech, se Polský dům změnil v hotel, později ve sklad nábytku. Až v roce 1992 v něm byl opět zřízen hotel a kulturní centrum. Posléze se však stal předmětem majetkových sporů, které musel řešit i soud, a od roku 2007 byl uzavřen. Naděje Polskému domu svitla v roce 2011, kdy získal nového majitele akciovou společnost Favorit, která ho hodlá do roku 2014 zrekonstruovat a otevřít opět jako hotel.

Lukáš Balabán