238 metrů, nejvyšší stavba v zemi, moderní design i architektura. Něco platí, něco už ne. Mezi Frýdlantskými mosty a Forem Nová Karolina skončil průzkum podloží a jsou už známy i jeho výsledky, které jsou směrodatné pro další přípravu stavby.

Zásadní zprávou je, že matička Země stavbě nebrání. „Výsledky geologického průzkumů potvrdily, že podloží v místě je dostatečně mocné, aby zde mohla být založena a postavena plánovaná stavba,“ řekl Deníku Jindřich Vaněk, mluvčí společnosti RT Torax, která nejvyšší stavbu v zemi hodlá stavět.

Dodal však, že s ohledem na v místě přítomný metanový výduch byl projekt upraven, aby nebylo nutné jej přemisťovat do jiné lokality.

Společnost RT Torax totiž už dříve za tímto účelem koupila zmíněné pozemky od města Ostravy za bezmála 62 milionů korun a částka v minulých týdnech doputovala na městský účet.

Nejvyšší v zemi. Ale kdy?

V čem se však nová verze projektu oproti té původní liší? Předně v tom, že mrakodrap bude tvořen pouze jednou věží, chcete-li budovou. Zmenšena bude nepatrně také jeho výška. „Máme už k dispozici vyšší stupeň projektové dokumentace a finální návrh architektury budovy i jejího okolí. Výsledný architektonický návrh návrh je tvořen pouze jednou budovou navazující na okolní objekty OC Nová Karolína a Frýdlantské mosty,“ uvedl Vaněk, podle něhož bude výška určená finálním návrhem tvaru budovy činit 230 metrů.

Oproti původním představám – a navzdory některým skeptikům, kteří v realizaci takto vysokého objektu v Ostravě nevěřili – se výška Ostrava Toweru má snížit pouze o osm metrů a s přehledem tak i nadále aspiruje na nejvyšší stavbu v zemi, následovanou brněnským AZ Towerem s jeho „pouze“ 111 metry.

Novou podobu ostravského mrakodrapu včetně bližších specifikací plánuje RT Torax zveřejnit v polovině září, kdy další stupně projektu hodlá prezentovat i ostravským zastupitelům.

Ti se podle informací Deníku budou zabývat také žádosti investora o menší odklad termínu výstavby. Dosud se počítalo s tím, že Ostrava Tower se začne stavět v roce 2023.