Plánovaná nejvyšší stavba v zemi je dosud stále jen na papíře. A tam opětovně mění podobu. Prvotní dvouvěžový návrh nejdříve vystřídala jedna vyšší věž v polovině výšky otočená o 90 stupňů. Sám projekt se ale mění o 180 stupňů.

Na jaře získané výsledky detailního zkoumání podloží u Nové Karoliny ukázaly, že tak vysoký objekt s jedním těžištěm v centru města nelze postavit – stavba by totiž mohla více sesedat, a tak se investor, společnost RT Torax rozhodla vrátit k podobě se dvěma věžemi.

 Vizualizace připravovaného ostravského mrakodrapu - verze první:

close Verze první. Vizualizace připravovaného ostravského mrakodrapu. info Zdroj: RT Torax zoom_in

„Do konce dubna jsme měli dojít ke shodě na všech dosud otevřených otázkách se společností RT Torax. Nechceme jednat pod tlakem a ignorovat tuto novou skutečnost, chceme investorovi poskytnout dostatečný prostor a posouváme tedy termín pro nalezení shody do konce roku 2022 čili o osm měsíců. Předpokládáme, že investor v rámci této doby přijde s nějakým novým návrhem,“ řekl tehdy zastupitelům primátor Tomáš Macura.

Do konce tohoto roku tedy měli být seznámeni s „novým“ projektem a jeho podobou, to se ale do středečního zasedání nestihne.

Stihnou to, ale jen pro radní

Prohlédněte si v přiložené fotogalerii výše všechny dosud vytvořené vizualizace chystaného mrakodrapu.
Třetí podobu odhalí investor zastupitelům města v lednu. RT Torax nejprve počítal se dvěma věžemi, poté s jednou věží. Nyní se vrátí ke dvěma věžím.

„Jednání o projektu výstavby výškové budovy stále pokračují. V prosinci předloží zástupci RT TORAX finální podobu urbanisticko-architektonické studie, která řeší napojení budovy na okolí,“ řekl Deníku mluvčí investora Jindřich Vaněk s tím, že podle dohody s městem je pro tato jednání vymezen čas do konce roku 2022. Znění smlouvy je prý postaveno tak, že o studii musí být v uvedeném čase informováno nejužší vedení města, nikoli zastupitelstvo jako celek. „Materiál bude předložen na lednovém Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy,“ ujistil Vaněk s tím, že investorovi žádný postih nehrozí. Studie je už prý ostatně připravena.

Město by ji i se samotnou novou podobou mrakodrapu mělo spatřit podle informací Deníku už v nejbližších dnech, těsně po posledním zasedání zastupitelů. Do ledna se lidé mohou připravit na „fungl nový“ mrakodrap, který sice bude mít stejné využití, ale bude se od předchozích dvou opět znatelně lišit, především od jeho prostřední podoby s jednou věží. Nové dvě věže by však měly být od sebe ještě vzdálenější.

„Již původní studie pracovala se stavbou dvou věží. Stavba jedné věže není z důvodů kvality podloží v daném místě možná, a proto se nyní vracíme k řešení s dvěma věžemi, které se na pozemek bezpečně vejdou,“ mírnil obavy některých lidí mluvčí investora.

Termín neznámý

Kdy by však mohl být mrakodrap papírově připraven i s patřičnými povoleními, natož kdy by se skutečně mohl začít stavět, se dosud neví. „Zájmem investora je začít stavět a dokončit stavbu co možná nejdříve. Proces povolování je však v České republice velmi dlouhý a v budoucnu bude patrně nutné počítat i s aplikací nového stavebního zákona, což může znamenat v tuto chvíli těžko odhadnutelné časové průtahy,“ zhodnotil časovou otázku Jindřich Vaněk.

I s ohledem na brzy už třetí podobu jedné a téže stavby, byť opakovaně přepracovávané, bude až ono „kopnutí do země“ pro řadu lidí závazným signálem, že projekt neskončí jen na papíře. I proto investor veřejnost opětovně ujišťuje o svém záměru.

„Jedná se o přípravu nejvyšší stavby v zemi v geologicky velmi složitém podloží. Je velmi náročné zajistit potřebné odborné profese a odborníky se zkušenostmi s takovou stavbou. Většinou se jedná o osoby ze zahraničí a zahraniční odborná pracoviště. V porovnání s jinými stavbami běží celý proces podobně a během uplynulých dvou let byl shromážděn materiál a podklady, které jsou pro stavbu takto náročného projektu nezbytné,“ dodal Vaněk.