V současnosti strážníci využívají dvadvacet vozidel přestavěných na CNG. V průběhu roku se tak jejich vozový park rozrostl o dva další ekologické vozy. Přestavěné automobily téměř eliminují kouřivost motoru, snižují emisi pevných částic, tichý chod motoru nevypouští spaliny obsahující oxid siřičitý a v případě dopravní nehody nekontaminují půdu v důsledku úniku paliva.

„Důvodem volby pohonu na zemní plyn bylo nejen hledisko finanční, ale i ekologické. Tímto krokem se snažíme alespoň částečně přispět ke zlepšení stavu ostravského ovzduší. CNG představuje čisté palivo, které nekoliduje se současnými ani budoucími emisními limity," uvedla mluvčí ostravských strážníků Vladimíra Zychová.

Strážníci se při výkonu práce pohybují hlavně pěšky. Ekologická vozidla tedy využijí zejména při zákrocích, kdy je v ohrožení život, zdraví nebo majetek Ostravanů. Jediným případným omezením při užívání aut s pohonem na zemní plyn je zákaz vjezdu do podzemních garáží. „V České republice je na rozdíl od ostatních zemí světa s vozidly na CNG zakázán vjezd do podzemních garáží. Toto omezení však nijak při výkonu služby strážníky nelimituje. Dosud nenastal případ, kdy by strážníci prováděli v podzemní garáži nějaký zákrok nebo úkon," sdělila Zychová.

Další nespornou výhodou spojenou s užíváním ekologických aut je finanční úspora. „Za minulý rok Mětská policie Ostrava na pohonných hmotách ušetřila 1 087 000 korun. Přitom jízdní vlastnosti vozidel nejsou přestavbou na pohon CNG výrazně dotčeny. V případě potřeby obměny vozového parku bude i nadále preferován pohon na zemní plyn," uzavřela Zychová.

Tereza Pintérová