Základní a mateřská škola Montessori Ostrava se nově zapojila do projektu potravinové banky na pomoc lidem v nouzi. U zrodu spolupráce byla myšlenka jedné z maminek, jejíž dítě navštěvuje mateřskou školu. Nápad se okamžitě setkal s pozitivními ohlasy.

„Chceme být nápomocni lidem v nouzi a dětem jít správným příkladem. U každého z našich tří vchodů jsme umístili krabici, do kterých je možné vkládat trvanlivé potraviny jako cukr, olej, luštěniny, těstoviny, konzervy, čaje, cukrovinky a další”, popisuje iniciativu ředitelka ZŠ a MŠ Montessori Ostrava Tereza Krčíková.

Chlapec přivolal ostravské strážníky.
Chlapec ohlásil ostravským strážníkům nález použité injekční stříkačky s jehlou

Druhým charitativním projektem je spolupráce s hospicem Strom života. Děti se během osvětových workshopů mimo jiné dozví, že je správné pečovat o své blízké a v rámci programu si zároveň můžou vyzkoušet zdravotní pomůcky nebo simulátor stáří.

Základní a mateřská škola Montessori Ostrava pořádá pravidelně Dny otevřených dveří, během kterých se mohou rodiče i děti dozvědět o škole více, a zároveň připomíná, že v úterý 1. prosince startuje Kurz předškoláka. Podrobnosti najdou zájemci na www.montessoriostrava.cz.