„Před několika dny jsem byl v Hlučíně a zastavil mne hoch, který prodával pohlednice. Tvrdil, že výtěžek jde na pomoc dětem z dětských domovů. Jakmile jsem chtěl, aby mi dal k nahlédnutí povolení od krajského úřadu, předložil mi dohodu o provedení práce. V tomto případě nejde o veřejnou sbírku," svěřil se se svou čerstvou zkušeností ředitel ostravské Charity Martin Pražák.

Košíčkáři

Také v centru Ostravy nepotkáte v současných dnech takzvané košíčkáře jen pokud máte opravdu štěstí. Jde o pochodující prodejce cetek a drobností, uložených v košíčcích. Svou nabídku ochotně doprovodí slovy, že peníze jdou jednou na nemocné děti, podruhé na slepecké psy, jindy na postižené a kdoví na co ještě. Měli byste ale dobře zvážit, komu své peníze dáváte. A pořádně si prodávajícího proklepnout.

„Jednou z forem, kterými je možno veřejnou sbírku konat je i prodej předmětů," připouští Lenka Barfusová, referentka pro správní činnosti odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu. Pořadatel veřejné sbírky určí předem, kolik z výnosu prodejní akce bude nakonec vloženo do veřejné sbírky. Po ukončení pak pořadatel předkládá kraji ke kontrole a schválení veškeré doklady týkající se konání veřejné sbírky. Jde například o výpisy z bankovního účtu, zápisy o pečetění pokladniček, faktury…

Další možností je vybírání finančních příspěvků do zapečetěné pokladničky, kterou pečetí obecní nebo městské úřady. „Při prodeji předmětů i výběru do pokladničky je pak „pověřená hlídka" vybavena kopií osvědčení krajského úřadu o konání veřejné sbírky a plnou mocí vystavenou právnickou osobou pro jednotlivé spolupracující osoby," doplnila Barfusová.

Žádejte doklady

Jestliže se tedy chystáte přispět, můžete si od prodejce tyto doklady vyžádat k nahlédnutí. Případně si prohlédněte, zda má zapečetěnou pokladničku a peníze nekončí jen tak pohozené v košíčku nebo třeba pokladnička nevypadá jako právě koupená v hračkářství. Ne každá charita totiž charitou skutečně je. „Když pořádáme sbírku, naši lidé nosí povolení a průkazky s číslem. Toto se objeví i na pokladničce. Samozřejmě zapečetěné," doplňuje Martin Pražák z ostravské charity.

Také on doporučuje, aby se lidé více zajímali o to, komu své peníze dávají. Sám už se totiž několikrát s podezřelými prodejci setkal. Pokud by o charitativní akci nešlo nebo lidé měli jakékoli podezření, mohou se obrátit na městskou policii. Ta má právo prodejce kontrolovat. Na území Ostravy platí totiž od letošního dubna nový tržní řád, který obtěžování chodců běžnými pouličními prodeji zakazuje.

Iva Mušálková


Anketa: Věříte košíčkářům, kteří chodí městem a vybírají peníze na charitu?

Romana Vaňková, 22 let, Tichá:

Nijak zvlášť to neposuzuji, prostě si věc koupím s dobrým úmyslem.

Alžběta, 30 let, Ostrava:

Některým už ani ne. Člověk už ani nemůže projít městem, aniž by ho někdo nezastavil.

Petr Březina, 32 let, Rudá n. Moravou:

Já nepřispívám, takže nevím, spíše nevěřím.

Jakub Dvořák, 23 let, Hlučín:

Půl napůl, záleží na tom, jestli jsou nebo nejsou ze známé organizace.

Martina Špringerová, 36 let, Studénka:

Ano, věřím, protože někdy přispívám.

(urb)