Letošní zima je k obyvatelům Ostravska, co se smogových období týká, zatím nebývale přívětivá. V těchto dnech už ale hodnoty polétavého prachu zase začaly překračovat povolený limit na většině měřicích stanic v Moravskoslezském kraji.

Další kroky ke zlepšení kvality ovzduší v regionu má přinést Akční plán ministerstva životního prostředí pro Moravskoslezský kraj na rok 2012. Ten má mimo jiné zajistit kraji čtyři miliardy korun na ekologické projekty podniků, které patří k největším znečišťovatelům.

„Při bodovém ohodnocování jednotlivých žádostí o podporu bude přihlíženo k projektům, které počítají s investicí do nových technologií a ne do pouhého udržování při životě stávajících provozů,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Čističky vzduchu

Ministerstvo také začne jednat o nákupu čističek vzduchu pro mateřské a základní školy v kraji. Děti, které žijí v oblasti, kde jsou prachové limity překračovány nejvíce, budou mít možnost vycestovat v rámci dotačního programu na ozdravné pobyty. Konečná podoba akčního plánu pro tento rok bude známa v průběhu února.

„Na pracovní skupině se zástupci samospráv Moravskoslezského kraje, která se konala 12. ledna, byl představen návrh na akční plán pro rok 2012. Do konce ledna probíhá připomínkové řízení k tomuto návrhu. Finální verze akčního plánu bude představena na dalším jednání pracovní skupiny pro Moravskoslezský kraj 9. února v Bohumíně,“ uvedla Michaela Jendeková, mluvčí ministerstva životního prostředí.

Dodala, že po schválení konečné verze budou podniknuty všechny kroky ke zlepšení ovzduší tak, jak bude psáno v harmonogramu, který bude součástí akčního plánu.

Ostravská sdružení, která bojují za lepší vzduch, přitom ještě stále připomínkují loňský akční plán. V čele s občanským sdružením Čisté nebe už dříve předali ministrovi otevřený dopis se sedmatřiceti otázkami zaměřenými na funkčnost plánu. Na všechny však odpověď nedostali.

„Žádáme proto pana ministra Chalupu o upřesnění některých odpovědí. Například nám není jasné, proč v akčním plánu chybí časový rámec u jednotlivých opatření ke zlepšení ovzduší či jakých imisních hodnot chce plán dosáhnout,“ uvedl Jan Kozina z Čistého nebe.

„Tyto připomínky a vysvětlení by mohly posloužit při tvorbě dalších akčních plánů a opatření. Zároveň si myslíme, že by bylo lepší navrhnout dlouhodobější akční plán než jen na rok, s přesným harmonogramem a konkrétními kroky pro zlepšení ovzduší,“ doplnila Kamila Plocková z Čistého nebe.

Už od pondělka mohou připomínky k akčnímu plánu psát lidé na facebookové stránky Čisté nebe. „Každý den budeme postupně uveřejňovat jednu z otázek, souvisejících s akčním plánem, které jsme zaslali panu ministrovi, a budeme rádi, když lidé doplní své připomínky a nápady,“ uzavřela Plocková.